3 Complete Construction (1)

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời có 5 trung tâm chăm sóc súc vật bị bệnh, bại liệt, cơ nhỡ, ngược đãi.
Trung tâm đầu tiên xây ở thành phố Nha Trang (năm 2015). Trung tâm thứ 2 xây ở tỉnh Bình Dương (năm 2016). Trung tâm thứ 3 xây ở tỉnh Quảng Bình (2017). Trung tâm thứ 4 xây ở tỉnh Bình Chánh (2019)
Qua năm 2017 số lượng súc vật lên nhanh và hoàn cảnh nơi ở có nhiều trở ngại vì hàng xóm than phiền tiếng ồn và mùi hôi, nên qua năm 2018 phải xây 1 địa điểm ở Đồng Nai để năm 2019 dời hết các cháu ở Bình Dương về Đồng Nai

dog wafa 5

Introduction:
WAFA is a non profit organization in Nha Trang with the following missions: 
-  to rescues and to find a loving home for abandoned, sick and abused dogs and cats.
-  to educate the public about animal welfare
-  to reduce the population and provide health care for wild dogs and cats through vaccination and neutering programs.
Thanks to the support from Eyes of Compassion Relief Organization (EOCRO), in August, 2015, WAFA moved to a permanent shelter that provides stable long term care for dogs and cats in need.
Financial Situation:
Due to the slow growth of economy in Nha Trang, despite numerous attempts to raise funds, WAFA has many difficulties raising enough money to care for more than 80 cats and 11 dogs.
Without monthly support from EOCRO, we would not have been able to maintain our shelter effectively and efficiently. All of the money has been used for foods and essential medical care.

Tran, Kieu Chinh is a full-time volunteer with 1 or 2 part-time helpers. This centre is named We Act For Animal (WAFA) by Chinh. At first, we only thought of building a small house for about 40 four-legs pets. However, since Chinh has a kind heart for animals, whenever she get noticed that there are animals that been dumped in garbage bins or holes and in dangerous situation, she always take them back to the pet house. Sometimes, there are 70-80 pets in the centre and we have to transfer them to Dong Nai centre, where there is more room and cooler for them.
To keep the centre clean and getting foods and heath care for disable pets, Chinh and her helpers work from the morning to dusk. Sometimes there is a severe sick animal, Chinh had to stay after midnight to 2-3 AM.  With a wealthy background and all of family members are settled oversea, Chinh refused to immigrate to America because she didn’t want to leave those small living beings that in need of Chinh’s help. Even it’s a hard job but Chinh always smiles because she lives in happiness and good memories of recusing four-legs friends, and also seeing them live safety and happily every day.

Chinh and Meo

Trần Kiều Chinh, là thiện nguyện viên đảm nhiệm chính (toàn thời gian) cùng với 1 hay 2 người phụ giúp (không đều đặn). Trung tâm này được Chinh chọn thên là Hành Động Cho Súc Vật – We Act For Animal (WAFA). Khởi đầu chúng tôi chỉ nghĩ là xây 1 căn nhà nhỏ làm mái ấm hạnh phúc cho 40 thú cưng 4 chân. Nhưng vì tâm của Chính luôn nghĩ về các em, nên khi các em bị nguy hiểm thì linh cảm của Chinh được báo và tìm đến những thùng rát hay hầm hố thì tìm ra được các em đang gặp nạn và đem về cưu mang. Vì vậy trung tâm có lúc lên đến 70 hay 80 em. Và chúng tôi phải chuyển vài ba chục cháu về trung tâm ở tỉnh Đồng Nai, nơi đất và nhà thoán mát hơn.
Để giữ sạch chổ ở, có thức ăn, và chăm sóc các cháu bị bệnh, bị tàn tật thì Chinh và những người phụ tá làm việc từ sáng đến xế chiều. Riêng Chinh, khi có những lúc có cháu bị bệnh nặng thì phải chăm sóc qua nữa đêm đến 2 – 3 sáng.
Xuất thân trong một gia đình khá giã, toàn gia đã được đi định cư, nhưng Chinh từ chối đến vùng đất hứa Mỹ quốc với gia đình vì Chinh không muốn xa rời những mạng sống bé nhỏ thoi thóp đang chờ đợi sự cứu chữa của Chinh.  Dù quần quật cả ngày nhưng Chinh luôn tươi cười, vì Chinh luôn sống trong niềm vui với những kỷ niệm, những câu chuyện đẹp của việc cứu chữa thú cưng bốn chân, và mỗi ngày thấy các cháu được sống trong an toàn, êm ấm và hạnh phúc. (chi tiết .... )

Lucky- before and after
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate