Mahatma Gandhi  - The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.
Sam - Thank you dear chị Diệu Liên, anh Minh for sharing these heart-warming page- links below. Ở một xứ ăn thịt chó, thit mèo, hay những động vật about to be extinct, mà có được những tấm lòng nhân ái của ACE thiện nguyện biết yêu thương những con vật vô tội ... thì còn hope cho một humane humanity/ society, hay một enlightened văn hóa / văn nhân. Lần đầu tiên tôi được biết ở Việt Nam cũng có những người như các bạn ấy ... a most pleasant surprise. Thật đáng kính và quý trọng. Nhờ chỉ Liên chuyển lời thân ái cảm ơn của tôi. Tôi xin chuyển cho network của tôi để xem ai giúp được gì thì giúp và chuyển cho other animal-loving friends...
Thao - Dear co Dieu Lien, Thank you for sharing these stories. My heart ached at times, and I even cried a little, but I'm so happy to know that there are people like you doing this important work. I don't have much money to donate, but please let me know if I can help by offering my energy in any way. With gratitude and love,
Amanda - Dear sister, Thank you for sharing these stories. They are heartbreaking, the amount of suffering, and I am so happy for the animals who receive the care of Eyes of Compassion. ❤ When I can help with more donations, I will. Love,

ANIMAL WELFARE - PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Animal Love
Project “Animal Love” to form due to the request of many friends who love animals and small species. Their compassion allow them to treat other living being equally. They want to respect life of animal, mineral, friends and environment. They want to be a builder for this planet earth, not other way around.
With full respect, we want to support their wishes to bring more peace to all species in this World.

LEO_dogandcat
Chinh_and_Meo

VIET ANIMAL COMPASSION

YÊU THƯƠNG LOÀI VẬT
Chương trình “Yêu Thương Loài Vật” hình thành từ một số bạn yêu mến loài vật, tình thương đã nâng cuộc sống của họ ngang bằng với những loài chúng sanh khác. Họ muốn tôn trọng sự sống trên khía cạnh loài vật, đất đá và môi trường. Những người bạn nầy muốn trở thành những người đóng góp vào sự xây dựng thế giới, không phải ngược lại

Khi

Chúng tôi tôn trọng những tư tưởng nầy và hổ trợ cho mơ ước của họ để đem hoà bình đến với muôn loài.
Quỹ Yêu Thương Loài Vật xin đón nhận số tiền nhỏ, chỉ vài chục dollar từ mỗi cá nhân, gom lại để đủ thực hiện một đợt phóng sanh, mua thức ăn cho súc vật.
Chương trình phóng sanh của Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời được thực hiện mang hình thức và nội dung như sau:

** Không nhắm vào ngày Vía/lễ lớn, ngày Rằm và mùng một để phóng sanh, bất cứ lúc nào và nơi nào mà chúng ta thấy súc vật cần được phóng thích, trong điều kiện súc vật đang còn đủ mạnh để sống và trở lại trong môi trường của chúng.

** Tạo điều kiện để nhiều người được tham gia vào chương trình Phóng Sanh, súc vật được phóng thích đã có những hành động tỏ ra biết ơn người phóng thích chúng như thế nào, để người thực hiện có niềm tin và cảm nhận trực tiếp về sự liên quan giữa người và vật.

** Khuyến kích người trẻ tham gia công việc phóng sanh, tổ chức các học sinh trung học hay các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, thực hiện chương trình này. Đây là phương thức gieo trồng hạt giống từ bi và trách nhiệm cho người trẻ. Thế hệ trẻ là những người đảm nhận và có trách nhiệm về tương lai của thế giới ngày mai.

** Nội dung chương trình được trình bày trên tinh thần yêu thương loài vật, mở rộng tâm từ, phát triển lòng từ bị, mà không nhất thiết phải liên quan đến tôn giáo.

Chi tiết về nguồn chi dùng cho mỗi lễ phóng sanh được gửi trực tiếp đến người đóng góp.

WE ACT FOR ANIMAL - NHA TRANG

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate