XÂY CẦU - ĐỊNH NGHĨA -  BUILDING BRIDGE

This is Minh Nghĩa hamlet of Định Thuỷ village (in the Mõ Cày Nam district of Bến Tre province). There is a very old bridge in poor condition; some areas of the bridge‘s surface are collapsed, so the villagers make planks from coconut trees’ trunks to cover them.  The villagers are asking for financial help to build a new bridge. 
The road to the village crosses many hamlets; there are over a hundred families here. Every day, roughly 350-400 people go back and forth on this bridge including seniors and children; around 70-80 students going to school, 11 poor families.  The existing concrete bridge, 1m wide and 22 m long, was built many years ago by the villagers, now is somewhat broken.  They wish to have a new concrete bridge, 2.5m wide and 24m long, so that the trucks can drive through transporting coconut products from village to be sold in the market. Selling these products will be of great assistance to the growth of livelihood and income for the poor community.
The total cost of material for the bridge is 130,000,000 VND.  We would like to ask EOCRO for a donation of 100,000,000 VND.  The villagers will contribute 30,000,000 VND.  They will also participate in the bridge construction; will utilize previously used plywood boards to save on the cost. The houses you see in the photos belong to poor coconut farmers who live in the village..

2 Le Khanh Thanh (9) web
Hinh sau khi son (3)
thumbnail (1)

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

2 Dang Xay (3)
2 Dang Xay (5)
2 Dang Xay (29)
2 Dang Xay (32)

ĐANG XÂY DỰNG – IN CONSTRUCTION

1 Cau Truoc Xay (13)
Dong bao song gan cau (1)

Ở ấp Minh Nghĩa, xã Định Thuỷ, huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, có cây cầu bị hư gãy, mặt cầu sụp, phải lót ván làm bằng thân cây dừa, mới đi qua được, dân ở gần cầu có xin giúp đỡ xây cây cầu mới.
Tuyến đường vào sâu trong làng đi xuyên qua nhiều ấp, có hơn trăm hộ dân ở.  Cầu đi qua lại hàng ngày có khoảng 350-400 người, trong đó có cụ già và trẻ em.  Học sinh đi học hàng ngày khoảng 70-80 em, có 11 hộ nghèo.  Cầu hư nhưng dân không có tiền làm lại, hiện cầu cũ bằng bê tông, bề ngan 1m, dài 22m, dân tự làm đã nhiều năm, nay bị hư bể.  Nay xin xây cầu mới bằng bê tông, bề ngan 2.5m, dài 24m để xe vận tải có thể qua lại chuyên chở dừa vô chợ để bán.  Đây là cách sinh sống của dân trong vùng.
Tổng kinh phí mua vật liệu xây dựng là 130.000.000 VNĐ.  Xin MTNCD tài trợ 100.000.000 VNĐ, phần còn lại 30,000,000 VNĐ dân làng sẽ đóng góp. 
Dân làng cũng sẽ đóng góp ngày công, ván cốp pha từ các công trình trước sẽ được xử dụng lại để tiết kiệm sở phí.
Những tấm hình các căn nhà sau đây cho thấy dân làng ở gần cầu có cuộc sống rất nghèo khó.

 Đời sống dân nghèo - Poor people’s life

0 Xom lang (7)
0 Xom lang (10)
1 Cau Truoc Xay (12)
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate