#1118 - Võ Thị Huệ - 30.000.000 VNĐ = 728 Usd & 750 Cad

2 Dang Xay - Vo T Hue (6)
1 Truoc Xay - Vo T Hue (14)
1 Truoc Xay - Vo T Hue (5)

Their tiny cramped house is even more crooked and showing signs of ready to collapse after the first few rains of the season.  Their neighbor s gave them some woods and ropes to tie/support the house’s columns.  During heavy rains, the elderly mother and her grandkids would seek shelter in their neighbor’s house. (detail ..)

Căn nhà chật hẹp đến nay qua mấy cơn mưa đầu mùa càng siêu quẹo hơn nữa và có dấu hiệu sắp sập, hàng xóm xung quanh cho cây cối, dây chằng chéo căn nhà, mưa lớn phải đưa các con và mẹ già sang nhà hàng xóm ngủ đỡ. (chi tiết ...)

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

#1119 - Võ Văn Hoàng - 30.000.000 VNĐ = 538.85 Usd & 1002.29 Cad

1 Truoc xay - Vo Van Hoang (18)
IMG_3090
1 Truoc xay - Vo Van Hoang (3)

Căn nhà anh chị vừa qua mưa lớn bị tốc toàn bộ vách lá, nhưng chưa sập có thể là do may mắn, vì căn nhà đến nay đã không còn khả năng chống chịu mưa gió. Địa phương hứa hỗ trợ 15 triệu đồng để xây lại, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không có khả năng, vì căn nhà giá trị lớn. (chi tiết ...)

The last heavy rain fall has blown away all the leaf walls of their house, but with some luck it is not yet collapsed.  Their house in its current shape cannot withstand any more rain and wind.
The municipal office promises to support 15,000,000 VND for reconstruction, but the family is too poor to rebuild the house because it would cost a lot more money.  Therefore, the municipal office donated plastic tarpaulins to temporarily cover it from the wind and rain, now the tarpaulins became crunchy and get torn by strong wind. (detail ..)

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

#1111 - Nguyễn Văn Liêm  - 30.000.000 VNĐ = 1315.7 Usd

3 Hoan Tat - Ng V. Liem (9)
1 Truoc Xay - Ng V. Liem (5)

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

#1112 - Trương Văn Huyền  - 20.000.000 VNĐ = 871.66 Usd

1 Truoc Xay - Tr. V. Huyen (1)
1 Truoc Xay - Tr. V. Huyen (3)
1 Truoc Xay - Tr. V. Huyen (5)

Chúng tôi đã đến gặp gia đình anh Huyền ở móng Cầu Chùa ấp Thanh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
Khi mẹ anh Huyền qua đời, anh sống với cha. Năm 2013 anh Huyền lập gia đình, có hai con. Vợ chồng làm lụng nuôi con, không có dư tiền để cho cha, ông không cho ở trong nhà (tâm trí ông cũng không được bình thường), vợ chồng anh Huyền không có chỗ ở. Gia đình bên vợ cũng nghèo, cũng không có chỗ cho con ở, buộc lòng gia đình anh Huyền phải ra móng cầu ở, nay vừa được một năm (chi tiết ...)

3 Hoan Tat - Tr. V. Huyen (3)

We had been seeing them at the bridge Cau Chua, hamlet Thanh Son, village Cam Son, commune Mo Cay South, province Ben Tre.
After his mother’s death he lived with his father. He got married in 2013 and had two children. Earning only enough to support their children they didn’t have money to give their father, so he didn’t let them stay in the house anymore (actually he is not mentally sane). Nowhere to go, his wife’s family is also poor, they were forced to live under the bridge it has been a year already (detail ...)

#1113 - Nguyễn Thế Anh - 30.000.000 VNĐ = 1300.00 Usd

3 Hoan Tat - Nguyen The Anh (2)
3 Hoan Tat - Nguyen The Anh (17)

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

#1114 - Danh Thị Ý - 30.000.000 VNĐ = 155.55 Usd & 1566.00 Cad

1 Truoc Xay - Danh Thi Ly (1)
2 Xay Dung - Danh Thi Ly (5)
3 Hoan Tat - Danh Thi Ly 9

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

#1115 - Nguyễn Văn Chính - 30.000.000 VNĐ = 1294.55 Usd

# Hoan canh 1

Hoàn cảnh gđ anh NGUYỄN VĂN CHÍNH Tờ #2
Hoàn cảnh gđ anh NGUYỄN VĂN CHÍNH Tờ #3

Vinh Long, May 3rd 2019
          We recently investigated one family whose house is in very bad condition.
This family has five members:
- Mr. Chinh Van Nguyen (born 1963) has health issue and lost his ability to do physical work
- his wife, Mrs. Phuong Thi Nguyen (born 1962) has been suffering from mild depression for the last few years, unable to work, and needs daily medication
- his son, Sang Hoang Nguyen (born 1990) is a factory worker with monthly income about 3,000,000 VND
- his daughter-in-law, Thu Chanh Thi To (born 1996), is a Khmer, also a factory worker with income about 3,000,000 VND
- his little grand-daughter, My Ha To Nguyen (born 2014)
          The whole family depends on Sang and Thu’s wages which is barely enough to buy food and also medicines for the mother.  When the rainy season arrives, these five people, old and young, huddle under their leaky shack.  Sang has dream of a new house so that his family does not have to worry about the thunder storms, his old parents have comfortable place to rest and his kid can sleep well at night.
           My father has requested help from the local government on their behalf, they promise to fund 10,000,000 VND and help getting a loan of 10,000,000 VND from the bank.  Relatives and neighbors of this family also raise 6,000,000 VND for them.  I am hoping Eyes of Compassion will donate 24,000,000 VND.   With the total funding of 50,000,000 VND we will be able to build a strong new house, its dimension approximately 20 m long and 5 m wide, has two bedrooms, living room, etc.
           Funding to build the house are from the following sources:
-    Eyes of Compassion Relief Org. donates 30,000,000 VND
-    Local agencies support 10,000,000 VND
-    Enterprises donate tiles and bricks
-    Family contributes 15,000,000 VND
-    Neighbors support 5,000,000 VND
-    My friends and I contribute 5,000,000 VND.  Every friend saves 100,000 VND per month and there are ten of us, till now we save just enough 5,000,000 VND.
-    The cost of iron doors are already included in the total
-    The workers’ labor is free because the main worker is the father-in-law, Sang’s father, who is a coolie. Mr. Chinh, Sang and the children of the family (who take turns when not busy) all help out with other tasks.  This is the first house that we did not have to pay for the workers’ labor, and that is why the progress is somewhat slow.
          The total construction cost for the house is 65,000,000 VND.
       Huynh Minh Tuan, Volunteer of Eyes of Compassion Relief Org. – Vinh Long

1 Tr. Xay - Ng Van Chinh (7)
3 Hoan Tat NgVan Chinh (14)

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

#1117 - Nguyễn Văn Gội - 30.000.000 VNĐ = 590.15 Usd & 935.00 Cad

1 Truoc Xay - Ng Van Goi (1)
1 Truoc Xay - Ng Van Goi (4)
3 - Hoan Tat - Ng V Goi (4)
3 - Hoan Tat - Ng V Goi (13)

Mr. Goi Nguyen’s family has four members:
1 / - Goi Van Nguyen, born 1982
2 / - His wife,  Nhuoc Thi Phan, born 1980
3 / - Con Phat Tien Van Nguyen, born 2009
4 / - Con Dan Khanh Thi Nguyen, born 2014
 
Mr. Nguyen works miscellaneous jobs at his hometown for whoever hires him.  There are days that he is not able to find any work.  On those days, he helps his wife and his children knitting chairs.  His wife, Nhuoc suffered from heart disease, she often feels unwell and that’s why her husband could not work far away.  Their two children are still young and go to school.  Nhuoc works from home, knitting chairs for people who hire her, making 20,000 VND (83 cent Usd or 1.16 Cad) for each chair. Both husband and wife and two kids can make about 3 chairs on a daily basis.
Mr. Nguyen’s parents gave him roughly 150m of land to build a house on it for his family.  The couple would like to ask for a donation of 30,000,000 VND; for the remainder needed fund of 15,000,000 VND, the municipal office will help poor family getting a loan with low interest, payable slowly in 14 years.    

Luong Van Thuan – representative of Ben Tre EOCRO 

Gia đình anh Nguyễn Văn Gội có 4 người:
1 / - Nguyễn Văn Gội SN 1982
1 / - Vợ Phần Thị Nhuốc  SN 1980
3 / - Con Nguyễn Văn Tiến Phát SN 2009
4 / - Con Nguyễn Thị Khánh Đan  SN 2014

 - Anh Gội lao động ở quê, ai mướn gì thì làm, ngày có ngày không, ngày nào không có việc làm thì cùng vợ và con đan ghế. Vợ anh mắt phải bệnh tim, lúc khoẻ lúc mệt, nên chồng không đi làm xa được. Hai con còn nhỏ đang đi học; chị Nhuốc lãnh ghế về nhà đang mướn cho họ, mỗi cái ghế được 20.000VND. Cả 2 vợ chồng và hai con mỗi ngày đan được khoảng 3 cái.

Anh Gội được cha mẹ cho trên dưới 150m đất cho nên gia đình có đất cất nhà, vợ chồng anh Gội xin trợ giúp là 30.000.000 VNĐ, phần còn lại 15.000.000 VNĐ, địa phương làm hồ sơ giúp hộ nghèo được vay 15 triệu, thời hạn trả nợ là 14 năm với lãi xuất thấp.

Lương Văn Thuận - đại diện MTNCĐ tỉnh Bến Tre
 

Trước khi xây / Before construction

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

#1116 - Võ Diệp - 45.000.000 VNĐ = 589.85 Usd & 1,817.00 Cad

1 Truoc Xay (1)
1 Truoc Xay (21)
1 Truoc Xay (24)

GIA ĐÌNH VÕ DIỆP , 40 TUỔI (sn 1982) – làm nông.
Địa chỉ : Thôn Lãnh Thượng 1 Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Vợ: Đặng Thị Kim Thương – 36 tuổi – làm nông.
Có 5 đứa con.
1/ Võ Đặng Tuyết Như – 14 tuổi, 2/ Võ Đặng Ngọc Thành – 13 tuổi, 3/ Võ Đặng Ngọc Tân – 9 tuổi . 4/ Võ Đặng Tuyết Nhi - 5 tuổi, 5/ Võ Đặng Như Ngọc – 2 tuổi

Hai vợ chồng làm nông nhưng có rất ít ruộng, hằng ngày phải đi nhặt rác ở bãi rác để mưu sinh. Nhà ở hư hỏng nặng phải che bằng các tấm bạt nhặt  được ở bãi rác. Tài sản trong nhà không có gì. Thiện nguyện viên MTNCĐ Quảng Nam đã đến thăm nhà anh Diệp nhiều lần, thấy nhà là một cái ổ, chứ không phải là nhà, cạnh bãi rác. Năm đứa con mặt mày dễ thương, cháu Như Ngọc chỉ ăn cơm xì dầu và cháu Tuyết Nhi thì ăn cơm với đường, thế mà mặt mày xinh xắn và khoẻ mạnh. Người vợ hằng ngày nhặt rác. Hôm nào may có rác từ hộ gia đình thì bán được có tiền, còn rác bệnh viện thì không có tiển.

DỰ TRÙ XÂY NHÀ: Dự trù xây 3 phòng, mỗi phòng 12 m2, một phòng khách và cũng là nơi để cho 5 cháu học bài, một phòng ngủ, một bếp ăn, 1 nhà vệ sinh. Tổng kinh phí khoảng  90,000,000 đ. Trong đó phần nhân công dự trù vận đông là chính, chỉ trả một ít công cho thợ chính giá nhân công thợ chính hiện nay ở địa phương khoảng 350,000 đ / ngày. Còn các phần công khác do nhà tự lo. Anh Diệp đã mua được 1 ít gạch khoản 7,000,000 vnđ, gia đình đã dành dụm được 5,000,000 vnđ, Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời đóng góp 45,000,000 vnđ.
Sau khi xây xong nhà nầy thì sữa, lợp, tô lại căn nhà cũ sát vách và làm chung lại để làm hai phòng ngũ và chổ học cho các cháu. Mong rằng gia đình anh Diệp có chổ ở trong mùa mưa tới.
Trần Đình Phúc - đại diện MTNCĐ Quảng Nam
 

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

Bấm vào hình xem chi tiết / Click on picture to see detail

Bấm vào hình xem Danh Sách Đóng Góp / Click on picture to see donation list

2 DangXay - Tr.V. Vien (14)
2 DangXay - Tr.V. Vien (12)

When coming to visit the families receiving Compassionate Houses achieved through our collaboration with the different parties - the families, their relatives, and the local government assistance for dilapidated houses - EOCRO volunteers’ first question is “How do you feel when the house is completed?”.
The answers are:
- it’s a dream come true
- too happy and ecstatic to be able to say a word
- no more fears about winter, particularly in stormy nights when sleep in not possible fearing of a house collapse burying them under
- no more looking for another shelter when it rains because of the house leaks
- no more sultry days endurance making it comfortable for people who are sick to live in

Mỗi dịp thiện nguyện viên MTNCĐ đến thăm các gia đình được nhận nhà Ước Mơ mà chúng ta đã kết hợp với gia đình, người thân và quỹ nhà rách nát tại địa phương, để xây nên 1 căn nhà, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn biết từ những người được hưởng lợi ích là: “gia đình cảm thấy như thế nào sau khi căn nhà này được hoàn tất”.
Câu trả lời thường có những tâm sự, như:
** căn nhà có mặt như một giấc mơ
** quá vui mừng và sung sướng không nói được nên lời
** không còn sợ hải khi mùa đông về, nhất là những đêm mưa bão, giống tố, suốt đêm không ngủ vì sợ nhà xập chết người
** không còn đi xin ngủ nhờ khi mưa ướt không có chổ ngủ
** bớt sức nóng giúp người bệnh dễ chịu hơn.
Có những gia đình chưa từng có 1 căn nhà để sống, họ đang sống nhờ nhà người quen. Nay bổng nhiên được làm chủ 1 căn nhà, là một phép lạ.

NHÀ ƯỚC MƠ - 2019 - DREAM HOUSE

Xây 14 căn nhà / Building 14 houses 12,979.89 Usd + 8,511.54 Cad & 9,000,000 Vnđ

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate