Tai Luong
Tai Luong 2

Every night, over 40 Buddhists came to chant.  On the 30th, 1st, 14th or 15th, there were nearly 100 people, even more on big holidays.  Therefore, all living conditions need to be completed; the most important issue is clean water during the Buddhist festivals.  In this area, the water source is acidic, so drilling the wells must be deep and a filtering system must be in place to ensure good health for all.

Hằng đêm Phật tử đến tụng kinh hơn 40 người, ngày 30, hay mồng 1, ngày 14 hay 15 có gần cả 100 người, những ngày lễ lớn nhiều hơn nữa. Vì vậy, mọi điều kiện sinh hoạt cần hoàn thiện, quan trọng nhất là vấn đề nước trong những ngày lễ hội Phật Giáo. Vùng này nguồn nước bị phèn, nên khoan giếng phải sâu và có hệ thống lọc để bảo đảm sức khoẻ.

Web tr. hoc

As we all know 80% of our body is liquid, so water plays an important role. Clean water is even more important, it helps reduce diseases for people and animals.
 
The Clean Water System Program is implemented all year round; we would like to thank you for your contribution.
 
EOCRO has delivered many clean water systems with 3 categories as follows:

Clean water for a family costs about $130 USD or $160 CAD and is built in mountainous villages, sparsely populated areas, where we often choose families with sick, isolated, elderly people, persons with a disability and families with many children. The water system is built into the family's land and is used by only one family.

- Nước sạch cho 1 gia đình: giá vnđ 3,000,000.00, xây trong các thôn xóm vùng núi, dân cư thưa thớt, và thường chúng ta chọn những gia đình có người bệnh, già neo đơn, tàn tật, đông con. Hệ thống nước được xây trong đất của gia đình, và chỉ một gia đình sử dụng. Giá thành 3,000,000 vnđ ( Usd 130.00 // Cad 160.00 ) tùy theo những yếu tố trở ngại khác nhau xảy ra.

Web camau 2

- Nước sạch cho 1 xóm: giá vnđ 4.000.000.00, xây trong các vùng sông rạch Cà Mau,

Clean water for more than 1 family cost about $175 USD or $220 CAD and is built in the rivers and canals of Ca Mau, with many families living in the area. Although surrounded by water, the water source is polluted and can only be used for washing and watering crops. If used as drinking water you will get sick, even bathing and washing your face should be avoided. When looking at the water’s surface of the rivers and canals, you will see all the garbage and grease. People have to move to this place to live because living conditions are very poor and miserable in the lowlands, where there is limited opportunity. They decided to leave the lowlands and use the reclaimed land for family farming. 

When we chose a central location to build a water pump, we suggested that families around that location jointly use one pump between two families because the people are scattered and equally poor. Before the use of an electric pump, it was very difficult to get water, people had to row a boat to access the pump. They are now using an electric power pump that delivers water through pipes straight into their house, it is a miracle that has made a big change in the lives of these families.

Clean water for the village costs about $1,200 USD or $1,500 CAD and helps people living in villages in the high mountains, most of whom are from ethnic minority groups. People in this area drink spring water, in order to access the water they have to climb or walk long distances through the forest and carry the water home. It is very difficult for families with many children, pregnant women, or the elderly and sick people. There are 20 or more families using 1 village well.

-  Nước sạch cho thôn: giá vnđ 28.000.000.00 (USD 1,200.00 // Cad 1,500.00), giúp đồng bào sống trong các ngôi làng ở trên các rặng núi cao, đa số là người Dân Tộc. Bà con ở đây uống nước khe nước suối. Muốn có nước dùng đồng bào phải trèo leo hay băng rừng đi bộ xa để đem nước về nhà. Rất khó khăn cho các gia đình đông con, phụ nữ có thai, hay các người lớn tuổi và người bệnh. Có từ 20 gia đình trở lên sử dụng 1 giếng nước làng.

Web phu nu co thai

Please see photos and videos of village life // đời sống dân làng

Please see photos and videos finding a location to build a borehole, and the process of forming a system // tìm địa điểm xây giếng nước khoan, quá trình để hình thành 1 hệ thống.

Cleaning water system – from David Luu #5018 hệ thống nước

Web nha san

NƯỚC SẠCH - CLEANING WATER

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate