Nha_Bao_Tro_Phu_Thuong7
Nha_Bao_Tro_Phu_Thuong5 (1)

PHU THUONG HOUSE – NHÀ BẢO TRỢ PHÚ THƯỢNG

Về tiêu chí để nhận các em học sinh nghèo ở ngoài vào ở nhà Bảo Trợ PhúThương: Đủ các tiêu chí sau: - Đạo đức tốt. - Học lực từ KHÁ trở lên - Nhà thật sự NGHÈO (QUÁ KHÓ KHĂN) kể cả mồ côi hoặc không mồ côi. QUÁ KHÓ KHĂN ví dụ: - Gia đình nông dân hoặc công nhân có con đông đều đi học, mà gia đình không có khả năng để nuôi đi học. - Gia đình chưa có nhà cửa (đi ở nhờ nhà người khác), nhà quá xuống cấp, con cái đều chăm học. - Gia đình có sự cố đột xuất dẫn đên các em có khả năng nghỉ học như: cha mẹ (cha hoặc mẹ) chết đột ngột , cha hoặc mẹ bị bệnh nan y... Đủ 3 yếu tố trên Nhà Bảo Trợ mới nhận vào. Ngoài ra có trường hợp đặc biệt nữa là đối với hs nông thôn ở xa Huế nếu đậu vào trường Quốc Học nhưng gia đình không đủ sức tài trợ để học tại Quốc Học thì cũng được vào ở tại Nhà Bảo Trợ để được tiếp tục học tại Quốc Học (CHI TIET ....)

Eligibility requirements for admission to the Phu Thuong House are: - good morality and behaviour. - academic learning skills from good to excellent. - really poor, orphans or not. - coming from very poor families with no houses and having children with good academic learning skills. - coming from families who experienced an unexpected affliction such as death of the parents or of one of them, serious illness in the family, ... that could lead the students to drop out school. Besides there is a particular case of admission: when a student living in the countryside far away from Hue who successfully passes the exam to enter the Quoc Hoc School but unable to attend school due to family poverty will be eligible to be admitted in the House to pursue studies.(DETAIL .....)

NBT PhuThuong (20)
Sinh Hoat (2)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

NUTRITION FOOD - THỨC ĂN DƯỠNG SINH

Sinh Hoat WEB
NBT PhuThuong (8)
NBT PhuThuong (11)
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate