FUTURE SPECIALIZED SCHOOL - TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Truong Tuong Lai 2019 (15)
Phong Lam Nghe (8)

Thiện Nguyện viên của MTNCD về thăm - Volunteers of EOCRO from Canada visiting the school

Web 1. Tran Hoai Thanh
Web 2. Luong Viet Dinh
3. Tran Le Kieu Phuong
3. Tran Le Kieu Phuong 1

In the first time at school, Kieu Phuong is very passive in class and often sat at an angle. She did not want to play with friends and rejected the teacher’s guidance. She just spoke in a low and unclearly voice when being asked questions. Now, Phuong can care for personal hygiene independently and read, write the letters, and learn vocabulary. She can do simple calculations with numbers up to 5 and write single words. She takes initiative with helping tidy up the room, clean the table and preparing meals.

Lúc đầu đến lớp, Kiều Phương rất thụ động, không muốn chơi chung với bạn, từ chối sự dạy dỗ của cô giáo, em chỉ nói rất nhỏ khi cô giáo hỏi. Giờ đây, Kiều Phương đã có thể viết những từ cơ bản, làm toán trong phạm vi từ 1 đến 5, học nghề làm hương, tự chăm sóc vệ sinh cho bản thân, quét lớp, dọn bàn ăn.

be TL bieu dien Web

NUTRITION FOOD - THỨC ĂN DƯỠNG SINH

Quỹ MTNCĐ (EOCRO) yểm trợ TRƯỜNG TƯƠNG LAI 10.000.000 vnđ/tháng, giúp chi phí cơm chay tại trường, và đóng học phí cho 5 học sinh nghèo

Văn phòng OGCDC có một trường giáo dục đặc biệt dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ.

Trường hiện tại có khoảng 53 em chậm phát triển trí tuệ (bị down, bại não, tự kỷ,...) đang theo học và gia đình phải đóng học phí. Thường thì gia đình chỉ đóng một phần nhỏ tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và nếu mình không hỗ trợ thì gia đình không thể có đủ điều kiện để đưa các cháu đến trường.

OGCRO contributes to the FUTURE SCHOOL VN$ 10,000,000 (USD 430.00) each month, to provide vegetarian meals to the students at school and the tuition fees for the five students from poor families.

OGCDG office has a school specializing in the education of children with intellectual disabilities.

The school has right now 35 students who suffer from Down Syndrome, cerebral palsy, autism, .... Normally the parents have to contribute a small part to the tuition fee depending on the financial situation of the family but if they don’t receive any aid from us, they won’t be able to send their children to school.

Truong Tuong Lai
Lop lam huong 2

FEOCRO contributes to the FUTURE SPECIALIZED SCHOOL VND 10,000,000 (USD 430.00) each month, to provide vegetarian meals to the students at school and the tuition fees for the five students from poor families.
Quỹ MTNCĐ (EOCRO) yểm trợ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI 10.000.000 vnđ/tháng, giúp chi phí cơm chay tại trường, và đóng học phí cho 5 học sinh nghèo

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate