Phu Thuong Supporting House
STATUS OF THE HOUSE OF SPONSORSHIP TO POOR GOOD STUDENTS IN PHU THUONG

Established from June 2007 to July 2018:
- End of sponsorship from Pr. Dr. Nguyen Dinh Thong and family.
- End of the lease over 11 years US$ 1,000/year.
- After July 2018 the lease will increase to US$ 1,500/year.

Pr. Dr. Nguyen Dinh Thong died of an heart attack on 2014
After successfully being admitted to universities the students of The House will receive sponsorship from Thien Tam Fund of Vingroup Corporation to pursue their studies if they deserve it (good academic learning skills, good behaviour and morality).

The last two school years 2015-2016 and 2016-2017 they receive as well sponsorship from a French Charity Organization following the same conditions as outlined above.

We always supervise them in their studies and behaviours to be able to get sponsorships for them.

Financial assistance and expenses are:
Regular quarterly financial assistance until July 2018 is VN$ 6,000/trimester sent one month ahead before the coming of the trimester (e.i for the second trimester April-May-June the money comes on March), 40 students in total.

Expenses:
- Tuition fees VN$ 150,000,000/year.
- Wages to 3 employees working full time with the students at the House VN$ 18,000,000/year.
- Hydro, water, phones, computer internet VN$ 42,000,000/year.
- Foods and miscellaneous VN$ 288,000,000/year.
On the top of these expenses are the unexpected ones such as purchase of medicine, hospital fees, rituals celebration, New Year celebration, purchase of bicycles, repair of bicycles, ...

The Management:
- Ms. Que, Director, will retire after 2018 due to old age.
- Ms. Phuong Huong, Accountant.
- Ms. Ngo Hoa, Treasurer.
- Ms. Huyen, External Relations.
These ladies work on a volunteer basis and don't receive any remuneration.
Employees staying with the students in the House and receiving wages are:
- Ms. Binh, Supervisor of the House and the monthly expenses.
- Ms. Duong, Supervisor of the students' behaviours and studies as well as external relations since she is the one who contacts schools, universities, educational offices, government offices, ... when needed.
- Ms. Huynh Thi Huong, Cook.
They receive VN$ 1,500,000/month.

Eligibility for admission to the House are:
- good morality and behaviour.
- academic learning skills from good to excellent.
- really poor, orphans or not.
- coming from very poor families with no houses and having children with good academic learning skills.
- coming from families who experienced an unexpected affliction such as death of the parents or of one of them, serious illness in the family, ... that could lead the students to drop out school.
Besides there is a particular case of admission: when a student living in the countryside far away from Hue who successfully passes the exam to enter the Quoc Hoc School but unable to attend school due to family poverty will be eligible to be admitted in the House to pursue studies.

Nhà Bảo Trợ Phú Thượng
TÌNH HÌNH CỦA NHÀ BẢO TRỢ HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC PHÚ THƯỢNG.

Thành lập từ 6/ 2007-7/2018:- Hết hợp đồng nuôi các em từ nguồn tài trợ của GIA ĐÌNH GS TS NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
- Hết hợp đồng thuê Nhà Đất với giá trong 11 năm qua là 1000.USD/1 năm.
- Sau tháng 7/2018 thì tiền thuê nhà đất là 1500,USD/1 năm

* GSTS NGUYỄN ĐÌNH THÔNG MẤT NĂM 2014 DO ĐỘT QUỴ
** Các em từ NBT sau khi đậu đại học thì được Quỹ Thiện Tâm Tập Đoàn Vingroup tiếp tục hỗ  trợ kinh phí để học hết đại học, với điều kiên chăm học – đạo đức tốt không ăn chơi – nhát học –đua dòi ăn diện.

** Đặc biệt 2 năm vừa qua (2015-2016 và 2016-2017) thì các em SV từ NBT đã được hội từ thiện Pháp tài trợ tiền ăn, hoc, ở. Với điều kiện  như trên

*** Đặc biệt Nhà Bảo trợ vẫn luôn theo sát các em sinh viên về đạo đức, học tập để làm việc với các nhà tài trợ kinh phí cho các em.

Chi tiêu của các em ở NBT hàng tháng như sau:
Tiền tài trợ chu cấp theo định kì hằng quý nhưng cố định cho đến hết tháng 7 năm 2018 là 1 quý gửi về 6.000.USD – gởi trước 1 tháng của quý kế tiếp (ví dụ tiền quý 2 (tháng 4,5,6) thì gửi về tháng 3. Số lượng Học sinh: 40 em.

Chi:
a/ Học 150.000.000.đ/1 năm
b/ Hỗ trợ 3 nhân viên ở tập trung cùng các em 100%.: 54.000.000.đ/1 năm
c/ Điện sáng, điện thoại, vi tính, nước:  42.000.000.đ/1 năm
d/ Ăn và sinh hoạt phí: 288.000.000.đ/1 năm
*** Ngoài ra còn có các khoảng tiền chi ra đột xuất như : thuốc bệnh, viện phí, cúng bái, liên hoan tết, mua xe đạp và sữa xe đạp.

Ban quản lý: Cô Quế - Giám đốc (sau 2018, lớn tuổi không làm nữa)
                     Cô Phương Hương - Kế toán (sau 2018 vẫn tiếp tục làm)
                     Cô Ngô Hoa –Thủ Quỷ
                     Cô Huyền – Ngoại giao
*** Quý cô trên ở tại gia đình khi có việc mới đến NBT – làm thiên nguyên – không lương không có hỗ trợ gì.
Nhân viên: Ở cùng các em 100% tại Nhà bảo Trợ.
1/Cô Bích: Bão mẫu kiêm quãn lý tiền chi tiêu trong tháng và quãn lý cơ sở vật chất.
2/Cô Dương: Quản lý học tập và đạo đức của các em, ngoài ra kiêm thêm công việc đối ngoại (làm việc với các trường học, phong giáo dục, sở giáo dục, các cơ quan địa phương và nhà nước. ….khi cần)
3/ Cô Hương nấu ăn.
 Nhân viên thì có tiền hỗ trợ 1.500.000.đ/1 tháng.

Tiêu chí để nhận các em học sinh nghèo ở ngoài vào ở Nhà Bảo Trợ, đủ các tiêu chí sau:
- Đạo đức tốt.
- Học lực  từ  KHÁ trở lên
- Nhà thật sự NGHÈO (QUÁ  KHÓ KHĂN) kể cả mồ côi hoặc không mồ côi.
QUÁ KHÓ KHĂN ví dụ:
- Gia đình nông dân hoặc công nhân có con đông đều đi học,   mà gia đình không có khả năng để nuôi đi học.
- Gia đình chưa có nhà cửa (đi ở nhờ nhà người khác), nhà quá xuống cấp, con cái đều chăm học.
- Gia đình có sự cố đột xuất dẫn đên các em có khả năng nghỉ học như: cha mẹ (cha hoặc mẹ) chết đột ngột , Cha hoặc mẹ bị bệnh nan y .
Đủ 3 yếu tố trên Nhà Bảo Trợ mới nhận vào.
Ngoài ra có trường hợp đặc biệt nữa là đối vớ hs nông thôn ở xa Huế nếu đậu vào trường Quốc Học nhưng gia đình không đủ sức tài trợ để học tại Quốc Học thì cũng được vào ở tại Nhà Bảo Trợ để được tiếp tục học tại Quốc Học.
Người lập bản : Tôn Nữ Quỳnh Dương.
Đang làm việc tại Nhà Bảo Trợ Học Sinh Nghèo- Mồ Côi- Hiếu Học-Phú Thượng.

Nha_Bao_Tro_Phu_Thuong7
IMG_0941
Nha_Bao_Tro_Phu_Thuong5 (1)
EOC Final edit 2
donate

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2