STUDENT KITCHEN - CANTEEN

Over the many intimate meetings across our mission trips to distribute funds, inquiring about the students' health after seeing their pale skins and frequent illnesses, the volunteers learned that because they do not have enough money for food, the students often eat instant noodles, 1 pack is 4000 VND. Even some students who could not afford to eat 1 pack per meal would skips meals in between. For example, if he/she eats 1 pack of instant noodles for breakfast, they will fast during lunch, eat instant noodles for dinner and fast the next morning. They would eat sparingly to have money to pay for tuition and to save time on cooking. This state has led students to get sick often, especially chronic headaches.

From there, the volunteers came up with the idea to establish BẾP ĂN SINH VIÊN (BASV). BASV was organized on the idea that with the value of 5,000 VND (worth 1 pack of instant noodles) we could use this amount to help college students and elementary students, who live far from home, to have a meal with efficient nutrition. That is the reason BASV was founded. EOCRO was honoured to have worked with BASV, during the beginning stages of its birth and through many challenges. BASV founded in the city of Nha Trang, and Huế Thương cafe in the city of Huế, were opened with the same purpose and established according to the model 5,000VND for a serving of rice with fresh, clean food full of nutrients.

In addition, students that help out at the shop receive a salary to help with the cost of their education, get free meals, and a number of students facing further hardship get to stay at the shop to save on rental fees.

Though living far from home, these students get to live with a strong group of student volunteers who have dedicated their time and energy for work that is meaningful for society. These students also receive care from nuns and other women when they fall sick.

BẾP ĂN SINH VIÊN - CANTEEN

Qua các buổi sinh hoạt thân mật trong các đợt phát học bổng, thăm hỏi sức khoẻ khi thấy các em sinh viên nước da xanh xao hay đau ốm, các bác các anh chị thiện nguyện được biết rằng, v́ không có đủ tiền ăn, nên các em thường hay ăn ḿ ăn liền, 1 gói 5000 Vnđ. Thậm chí có em không đủ tiền ăn một bữa 1 gói th́ ăn cách bữa. Như là, sáng ăn ḿ ăn liền th́ trưa nhịn, chiều ăn ḿ ăn liền th́ sáng nhịn ăn. Ăn tiết kiệm để có tiền đóng học phí và tiết kiệm thời gian nấu ăn. T́nh trạng này đă khiến các em hay bị bệnh và nhất là mang chứng đau đầu kinh niên.

Từ đó các Bác và Anh Chị thiện nguyện năy ra ư kiến thành lập BẾP ĂN SINH VIÊN (BASV).  BASV được tổ chức để cũng với giá trị 5000$ (1 gói ḿ ăn liền) mà chúng ta vẫn giúp được các em sinh viên và học sinh nghèo, sống xa nhà, có một bữa ăn đủ chất bổ. Đó là lư do Bếp Ăn Sinh Viên ra đời. Mắt Thương Nh́n Cuộc Đời được hân hạnh cùng làm việc, vào những ngày đầu phôi thai và nhiều thử thách, Bếp Ăn Sinh Viên tại thành phố Nha Trang, và quán Huế Thương tại thành phố Huế, được mở ra với cùng lư do và tổ chức theo mô h́nh 5000$ cho một phần cơm với thức ăn sạch có chất dinh dưỡng.

Thêm vào đó, các sinh viên phụ quán có nhận được tiền lương phụ chi phí việc học hành, được ăn cơm miễn phí, và một số các em khó khăn được ở lại trong quán để tiết kiệm tiền thuê pḥng trọ.

Xa nhà mà các em được sinh họat trong một tập thể lành mạnh của các sinh viên thiện nguyện học hỏi chia sẽ thời gian và công sức cho các việc hữu ích cho xă hội. Các em c̣n được sự chăm sóc của quư Sư cô, các d́ khi bị bệnh tật.

KHUYẾN HỌC - SCHOLARSHIP

Quỹ Khuyến Học gửi tặng học sinh, có hoàn cảnh khó khăn mơ ước được cấp sách đến trường, tùy theo ḷng hảo tâm của qúy vị. Số tiền giúp cho 1 em từ 50$ đến 100$. Thiện nguyện viên sẽ tùy theo hoàn cảnh và sức học của mỗi em mà phân phối tiền quỹ cho thích hợp. Tuy nhiên, cũng có vị với những yêu cầu riêng đă nhờ chúng tôi chọn và chuyển học bổng cho 1 học sinh từ 500 dollar đến 1200 dollar một năm.

Mỗi em được nhận tài trợ khuyến học sẽ gửi đến qúi vị 1 thư cám ơn, xác nhận đă nhận tiền, kèm theo 1 tấm h́nh. Văn pḥng của Mắt Thương Nh́n Cuộc Đời (Eyes of Compassion Relief Organization - EOCRO) tại Canada gửi bản gốc thư các em đến địa chỉ nhà và h́nh ảnh học sinh gửi qua địa chỉ điện thư (E-mail)của người bảo trợ. Mong được nhận tịnh tài cùng với địa chỉ nhà và địa chỉ điện thư của người đóng góp để dễ dàng trong việc chuyển tin tức

Incentive for Studies Fund

The Incentive for Studies Fund donates to students facing difficulties to provide books to go to school, as per your generosity. The amount donated per student is anywhere from $50 to $100. Depending on the situation and learning capacity of each student, volunteers will distribute the funds accordingly. However, there are donors with individual requests who have asked us to select and offer funding to 1 student anywhere from $500 to $1200 over one year.

Each student who receives academic funding will send 1 thank-you letter, confirming they have received the money, along with 1 picture of him or herself. The Eyes of Compassion Relief Organization committee in Canada will then send the original letters from the students to the home addresses of the patron and their pictures via e-mail. We hope to receive your funds along with your home address to ease the process of forwarding information.

Dec06_-4-
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn pḥng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quư vị có thể giúp đỡ các chương tŕnh khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương tŕnh mà quư vị monag muốn. “Mắt Thương Nh́n Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng kư trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lư cung cấp giấy khai thuế cho quư ân nhân  trong lănh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate