HŨ GẠO TÌNH THƯƠNG CHO NGƯỜI GIÀ, BỆNH HAY TÀN TẬT – 2020 - DELIVERING RICE TO THE ELDERLY, DISABLED AND SICK PEOPLE

Mỗi tháng tặng 10 kg, trị giá 130,000 vnd, cho một phần. Tuỳ theo điều kiện làm việc của mỗi thiện nguyện viên mà gạo được chuyển đến người nhận từng tháng, hay từng quý (một quý là 3 tháng).

A portion of 10 kg of rice costing VND 130,000 is donated monthly to each individual. Depending differently on the ability of the volunteers, the rice will come to the beneficiaries every month or trimester (3 months).

NGUYEN THI QUY

TỈNH BÌNH THUẬN PROVINCE…. Chi tiết / Detail

TỈNH VĨNH LONG  PROVINCE …. Chi tiết / Detail

NGUYEN THI SAU
Le Van Tai
HO THI LAN dang o benh vien
NGUYEN VAN TOI
33 Nguyen Thi Ray
26 Truong Thi Luom

TỈNH BẾN TRE PROVINCE…. Chi tiết / Detail

22.Ho Thi Chat

TỈNH HUẾ PROVINCE …. Chi tiết / Detail

7.Le Thi Sanh
LE THI SAM
VO  THI DOI
PHAM TRAN
NGUYEN THI SAM

TỈNH QUẢNG NAM  PROVINCE …. Chi tiết / Detail

Giấy lăn tay thang#2 / Fingerprint month#2

Giấy lăn tay thang#3 / Fingerprint month#3

Hoá đơn gạo th#1 / Bill month#1

Hoá đơn gạo th#2 / Bill month#2

Hoá đơn gạo th#3 / Bill month#3

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate