CHỮA TRỊ VÀ PHẪU THUẬT MẮT - 2020 - EYE TREATMENT AND OPERATION

Tổng thu / Total received

Quỹ lưu / Remaining fund

USD 15,499.72 + CAD 18,546.27

USD 1,836.70

#1 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 03 / 01 / 2020 - 91 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Mo Mat Jan03,2020 - 91 ca  (19)
Mo Mat Jan03,2020 - 91 ca  (18)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Bấm vào hình xem danh sách bệnh nhân Click on pictures for patient list

Bấm vào hình xem danh sách ân nhân Click on pictures for donors list

#2 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 06 / 02 / 2020 - 108 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Để bảo vệ sự an toàn và ngăn chận dịch bệnh COVID19 lây lan, giờ phút chót bệnh viện mắt STO Phương Đông đã đổi địa điểm qua bệnh viện mắt Tây Nam, giúp cân đối số lượng bệnh nhân để chia đều đến các bệnh viện.

In order to protect the safety and prevent the spread of COVID19, at the last minute STO North Orient Eye Hospital changed the location of the operation to the South West Eye Hospital, helping to balance the number of patients evenly divided go to different hospitals.

1 Kham Truoc Mo (5)
1 Kham Truoc Mo (6)
1 Kham Truoc Mo (7)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Danh sách ân nhân / Donors list (chi tiết ... more)

3 Phong Mo (9)
3 Phong Mo (10)

Hóa Đơn chi  (chi tiết .... )

Receipt paid (detail ..... )

#3 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 12 / 06 / 2020 - 94 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Mat Jun14 - 94 ca (10)
Hoa Don T.A. - 94 ca 12Jun2020
Mat Jun14 - 94 ca (56)
Mat Jun14 - 94 ca (42)

Bấm vào hình xem danh sách bệnh nhân / Click picture for Patient list

#4 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 07 / 07 / 2020 - 99 BỆNH NHÂN / PATIENTS

3 Phong Mo (2)
Hoa Don T.A.
3 Phong Mo (5)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Bấm vào hình xem danh sách ân nhân / Click picture for Donors list

Bấm vào hình xem hóa đơn tiếng Việt

Bấm vào hình xem danh sách bệnh nhân / Click picture for Patient list

4 Sau khi mo (1)
Mat Jun14 - 94 ca
Mat Jun14 - 94 ca (28)
Mo Mat Jan03,2020 - 91 ca (30)
Mo Mat ong gia

#5 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 11/10 / 2020 - 81 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Web 6 M. Oct10.89ca - sau mo (2)
Web 6 M. Oct10.89ca - sau mo (10)
Web 5 M. Oct10-89c. dangmo (9)
Web 3 M. Oct10.89c - Truoc mo (7)
Web 5 M. Oct10-89c. dangmo (4)
Web 7 M. Oct10.89c - an trua (4)
Web 7 M. Oct10.89c - an trua (6)

Free meal & drink donate from local Bhuddhist friends  – Thức ăn & nước uống được ủng hộ tử Phật Tử t.p Sài Gòn

Đợt mổ mắt do quỹ Cộng Đồng Thời Báo – Toronto – Canada bảo trợ 100 ca phẩu thuật - 100 cases of eye cataract surgeries sponsored by Thoi Bao Community Fund - Toronto, Canada. 

Bien Nhan 03Jan2020 - 91ca T.A

Bấm vào hình xem hóa đơn tiếng Việt

web 1 BNhan den (7)
web 1 BNhan den (10)
web 2 Kham (4)
web 9 bo xung (7)
web 8 Ra ve (2)

EOCVN  (Eyes of Compassion Relief Org.) completed the sixth eye surgery for the year on 28 Nov, 2020. The same as the previous eye surgery, this total of 98 patients, were from different villages, communes and districts, to cities and provinces everywhere. These poor patients were brought to the hospital in Saigon City by EOCRO volunteers

MTNCĐ vừa hoàn tất đợt mổ mắt vào ngày 28 tháng 11, 2020, đã phẩu thuật cho 98 ca mắt cườm và mộng thịt. Cũng như bao nhiêu đợt mổ trước, các bệnh nhân nghèo bị mù loà này được đón nhận từ nhiều làng, xã và huyện của nhiều thành phố và tỉnh lỵ khác nhau. Quý bệnh nhân được các thiện nguyện viên tại địa phương giúp đưa lên đến bệnh viện tại Sài Gòn.
                                Eye Examination #1 / Khám  #1:                           https://youtu.be/izReJaZPAb4

                                Eye Examination #2 / Khám  #2:                           https://youtu.be/emhuGbOeg24

                                Eye Examination #1 / Khám #3:                            https://youtu.be/-uPEXy3lX80

                                Blood pressure measuring / Đo huyết áp:             https://youtu.be/hIuZY5wWCCM

                                Blood sampling / Lấy máu:                                    https://youtu.be/nGIcpolaKSg

                                Filling Application forms / Làm hồ sơ:                    https://youtu.be/LLrEXCO5FuI

                                Break before surgery / Nghĩ ngơi trước khi mổ:    https://youtu.be/uuw-2HBsG90

                                Operating room / Phòng mổ:                                 https://youtu.be/hBXw84mOPt0

                                Hygiene instructions #1 / Hướng dẫn vệ sinh 1:    https://youtu.be/V_46B-bqs8I

                               Hygiene instructions #2 / Hướng dẫn vệ sinh 2:    https://youtu.be/TeOo2jeGMss

                               Dispensing medicine #1 / Phát thuốc 1:                https://youtu.be/qgkcDI8u2kM

                               Dispensing medicine #2 / Phát thuốc 2:                https://youtu.be/hx53UYv0_Gw

Web 1 M. Oct10.89c. - bang ron (4)

The organizers are grateful to the volunteers in Saigon who have served breakfast and lunch, together with drinking water and milk, silently over the years, to all patients and their relatives.

Ban tổ chức tri ân quý vị thiện nguyện viên thành phố Sài Gòn đã phục vụ thức ăn sáng và trưa, cùng nước uống và sữa, trong âm thầm qua nhiều năm, cho tất cả bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân.

6 b An Trua (7)
6 a An Sang (2)

Việt Sub for breakfast - Bánh mì ăn sáng
Mixed vegetable with steam rice for lunch - Cơm chay thập cẩm ăn trưa

8 Re ve (2)

In the year 2020, we completed 6 eye surgery programs - Năm 2020, chúng ta đã thực hiện được 6 đợt mổ:

                            1.  03/01/2020 - 91 cases / ca
                            2.  06/02/2020 - 108 cases / ca
                            3.  12/06/2020 - 94 cases / ca
                            4.  07/07/2020 - 99 cases / ca
                            5. 11/10/2020  - 81 cases / ca
                            6. 28/11/2020  - 98 cases / ca

We helped a total of 517 blind patients to rediscover the miracle of eye sight in 2020 - Năm 2020 đã giúp được 571 bệnh nhân mù loà tìm lại được ánh sáng mầu nhiệm.

#6 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 28/11 / 2020 - 98 BỆNH NHÂN / PATIENTS

web M. Oct10-89c
web M. Oct10-89c1
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate