CHỮA TRỊ VÀ PHẪU THUẬT MẮT - 2021 - EYE TREATMENT AND OPERATION

web M. Oct10-89c
web M. Oct10-89c1

Tổng thu / Total received

Quỹ lưu / Remaining fund

USD 41,198.70 + CAD 19,184.17

USD 13,911.31+ CAD 11,685.78

    VIDEOS - The eye surgery on - đợt mổ mắt ngày - 28 / 11 / 2020

                                Eye Examination #1 / Khám  #1:                           https://youtu.be/izReJaZPAb4

                                Eye Examination #2 / Khám  #2:                           https://youtu.be/emhuGbOeg24

                                Eye Examination #1 / Khám #3:                            https://youtu.be/-uPEXy3lX80

                                Blood pressure measuring / Đo huyết áp:             https://youtu.be/hIuZY5wWCCM

                                Blood sampling / Lấy máu:                                    https://youtu.be/nGIcpolaKSg

                                Filling Application forms / Làm hồ sơ:                    https://youtu.be/LLrEXCO5FuI

                                Break before surgery / Nghĩ ngơi trước khi mổ:    https://youtu.be/uuw-2HBsG90

                                Operating room / Phòng mổ:                                 https://youtu.be/hBXw84mOPt0

                                Hygiene instructions #1 / Hướng dẫn vệ sinh 1:    https://youtu.be/V_46B-bqs8I

                               Hygiene instructions #2 / Hướng dẫn vệ sinh 2:    https://youtu.be/TeOo2jeGMss

                               Dispensing medicine #1 / Phát thuốc 1:                https://youtu.be/qgkcDI8u2kM

                               Dispensing medicine #2 / Phát thuốc 2:                https://youtu.be/hx53UYv0_Gw

In the year 2021, we completed 4 eye surgery programs - Năm 2021, chúng ta đã thực hiện được 4 đợt mổ:

    4.  20/03/2021 - 117 cases / ca - Benefactors – Nhà hảo tâm
    3.  19/03/2021 - 207 cases / ca - Benefactors – Nhà hảo tâm

    2.  25/02/2021 - 93 cases / ca - Benefactors – Nhà hảo tâm
    1.  03/01/2021 - 32 cases / ca - Benefactors – Nhà hảo tâm

We helped a total of 529 blind patients to rediscover the miracle of eye sight - đã giúp được 529 bệnh nhân mù loà tìm lại được ánh sáng mầu nhiệm.

#4 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 20 / 03 / 2021 - 117 BỆNH NHÂN / PATIENTS

#1 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 03 / 01 / 202 - 32 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Web- Kham1
Web- Sau Mo 11
Web- Sau Mo 21

#2 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 25 / 02 / 2021 - 93 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Web- Cho mo 1
Web- Cho mo 2
7- Huong dan ve sinh (37)
#Bang ron (2)

EOCRO (Eyes of Compassion Relief Organization) completed the 4 th eye surgery for the year on 20 Mar, 2021. The same as the previous eye surgery, this total of 117 patients, were from different villages, communes and districts, to cities and provinces everywhere. These poor patients were brought to the hospital in Saigon City by EOCRO volunteers

DONATION LIST - DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

THE 4nd EYE SURGERY - Đợt Mổ Mắt Thứ 4

DANH SÁCH BỆNH NHÂN – PATIENT LIST

HÓA ĐƠN - RECEIPT

MTNCĐ vừa hoàn tất đợt mổ mắt thứ 4 vào ngày 20 tháng 03, 2021, đã phẩu thuật cho 117 ca mắt cườm và mộng thịt. Cũng như bao nhiêu đợt mổ trước, các bệnh nhân nghèo bị mù loà này được đón nhận từ nhiều làng, xã và huyện của nhiều thành phố và tỉnh lỵ khác nhau. Quý bệnh nhân được các thiện nguyện viên tại địa phương giúp đưa lên đến bệnh viện tại Sài Gòn.

Web- dep8
Web- dep9
Web- dep10

#3 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 19 / 03 / 2021 - 207 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Bang Ron
web- Mo Mat Mar19 (4)
web- Mo Mat Mar19 (8)

In Vietnam, one eye cataract surgery would cost:-The lowest: $4,500,000Vnd (or Usd 200 / Cad 240).-The highest: $35,000,000Vnd (or USD 1,500 / CAD 1,900).

Our patient eyes have their lens replaced with soft lens, made in US, normally well fitted, won't irritate and cause eyes to shed tears. The South West Eye Clinic gives 75% special discount for our charity work. They charge only $1,200,000 Vnd instead of $ 4,500,000 Vnd. It is urgent to give cataract surgeries to the patients who severely suffered from this disease. If they don't get surgery on time, many of them will be permanently blind at later stage of their lives. The surgery timing is critical in these cases: not too early, not too late.

A contribution of $55 Usd, or $70 Cad can help one cataract patient to brighten his or her life.

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate