Helping patients with eye cataract

The Program aims providing on time help to patients with cataracts that are still remedial, in particularly patients who cannot take care of themselves. Mostly they are seniors. This is in order to alleviate their physical as well as spiritual pains. We hope they don't feel left out and useless, becoming a burden to their families and to the society. After surgery they can recover their vision, taking care of themselves and helping around in the house so their children can go earn a living.

From October 22, 2014 soft lenses were used for EOCRO's patients. Before we used hard lenses.

About lenses we have 2 kinds: the hard and the soft ones, each having different grades of quality, ranging from VND 200,000.00 (around 10 Usd) to VND 750,000.00 (around 37 Usd) for the hard ones and from VND 1,000,000.00 (around 50 Usd) to VND 4,000,000.00 (around 200 Usd) for the soft ones. Some could cost up to several VND 10,000,000.00 (around 500 Usd).

Regarding surgeries there are 2 methods:
External Method that is only used for hard lenses. With this method long incisions will require stitches which could lead to after surgery complications. The cost for this surgery is cheap.

Co-phase Method used for soft lenses otherwise the soft lenses will be wasted. With this method ultrasound tips are used to mend the incisions that are tiny, no stitches are required thus almost no complications.

Generally this type of surgery costs VND 1,600,000.00 (lenses not included).

Ophthalmology doctors encourage the use of soft lenses for their duration and no after surgery complications. Soft lenses made in USA cost VND 5,000,000.00. All patients selected for surgery belong to the Poor Class Family and have a group insurance that covers VND 3,700,000.00.  KTC Eye Care Department contributes VND 1,630,000.00 ( VND 1,600,000.00 for the surgery and VND 30,000.00 for the soft lens). EOCRO contributes VND 1,270,000.00 for the soft lens.

We appreciate the help of Dr. Ngyen Xuan Vu, Dr. Nguyen Thi Thu, Dr. NguyenViet Nhan, brother Phan Dang Hoe and their hearty instructions.

Aug23,2015 (21)
Charity in VN 2018 iphone 6 880

Giúp Bệnh Nhân Đục Thủy Tinh Thể

Chương trình Mổ Mắt mong đáp ứng kịp thời những bệnh nhân bị bệnh đục thủy tinh thể ,khi đang còn trong tinh trạng chữa trị được, đặc biệt là những bệnh nhân không tự chăm sóc cho mình. Đa số là các cụ lớn tuổi. Công việc này nhằm xoa dịu phần nào những khổ đau về tinh thần và cơ thể của bệnh nhân. Chúng ta mong bệnh nhân cảm thấy không bị bỏ rơi và vô dụng đối với cộng đồng và gia đình, không cảm giác mình là gánh nặng của mọi người. Sau khi sáng mắt, họ có thể tự lo cho chính mình, giúp đỡ con cháu để những người có sức lao động có thờì gian đi làm việc hầu mong ổn định kinh tế.

Bệnh nhân mổ mắt qua chương trình EOCRO từ đợt ngày 22.10.2014 trở về sau sẽ được gắn kính mềm. Trước đây chúng ta gắn loại kính cứng.

* Về các loại kính: có hai loại và kính cứng và kính mềm. Mỗi loại kính cũng có nhiều loại tốt xấu khác nhau. Kính cứng có giá tiền từ 200,000 vnd đến 750,000 vnd. Kính mềm có giá từ 1,000,000 đồng đến 4,000,000 đồng,  và có cả loại đắt đến mấy chục triệu.

* Về phương pháp phẫu thuật: có hai loại như sau:

- Phương pháp mổ ngoài bao: Phương pháp này thường chỉ sử dụng để mổ cho những trường hợp đặt kính cứng. Với kính cứng, thì đường mổ dài và phải khâu sau khi đặt kính. Điều này dễ gây biến chứng cho bệnh nhân hơn. Chi phí cho phương pháp này thì rẻ.

- Phương pháp mổ pha cô: thông thường với phương pháp này thì họ sẽ sử dụng kính mềm (vì nếu sử dụng kính mềm mà không sử dụng phương pháp pha cô thì sẽ phí kính), nếu sử dụng phương pháp này thì đường mổ nhỏ và tán nhuyễn bằng sóng siêu âm (sử dụng đầu siêu âm) cho nên không cần phải khâu và hầu như không có biến chứng. Thông thường, chi phí phẫu thuật bằng phương pháp mổ pha cô khoảng 1,600,000 đồng (chưa bao gồm kính).

Theo các bác sỹ khoa mắt, nếu có điều kiên chúng ta mình nên giúp bệnh nhân thay kính mềm để đảm bảo độ bền cũng như hạn chế những biến chứng cho bệnh nhân. Trị giá kính mềm, sản xuất tại Mỹ, là 5,000,000.00 Vnđ. Toàn bộ bệnh nhân được chọn đi mổ đều có giấy xác nhận Hộ nghèo, nên qua bảo hiểm y tế bệnh nhân được giảm 3,700,000.00 vnđ, Khu Điều Trị Mắt KTC đóng góp 1,630,000.00 vnđ (1,600,000.00 vnd $ phẫu thuật và 30,000.00 vnđ $ kính mềm). Quỹ EOCRO đóng góp tiền kính mềm là 1,270,000.00 vnđ.

Cám ơn sự chỉ dẫn tận tình và chia sẻ kinh nghiệm của Bs. Nguyễn Xuân Vũ, Bs. Nguyễn Thị Thu, Bs. Nguyễn Viết Nhân, anh Phan Đăng Hoè.
 

SOME DETAILS ABOUT EYE SURGERY

Patients selected for eyes surgery by EOCRO don’t have to pay any money to the persons who refer them, to the group leaders who pick them up from the provinces to the Eyes Centre, to the doctors and nurses who perform the surgeries.

They have to pay for their fares from their provinces to the Eyes Centre. There were cases the group leader raised funds to fulfill this purpose.
Free breakfast, lunch, milk and drinks are donated by a group of Buddhist fellows in Saigon.

Present at every surgery, two EOCRO volunteers have the duty to take pictures and to ensure no one has been asked to pay extra money so they can fix the problem on time.

During the instructions given to the patients about hygiene and care for the eyes after surgeries, in front of all the patients, group leaders, doctors and nurses, the representative of EOCRO -Mr. Ho Vu Binh- mentions that all expenses for eyes cataracts surgeries are sponsored by EOCRO benefactors, if anyone was asked to pay any extra money, please let him know so he can redress the issue right away.

The persons present at the surgeries are: patients and their relatives coming to give care to them, group leaders who brought them to Saigon, doctors and nurses who perform the surgeries, and EOCRO volunteers (approximately 10 persons). Not anyone else is allowed to come.

Eyes surgeries patients from EOCRO charitable program have to pay some fees by exceptions:

1/ for some severe illness cases patients have to pay for an injection before surgery that costs VN$ 75,000.

2/ in some cases patients have to pay for a device that costs VN$ 1,000,000.

3/ every patient has to pay VN$ 25,000 for a pair of glasses to protect the eyes after surgeries.

If patients in cases 1 and 2 can’t afford to pay for these fees, volunteers at their local provinces will try to raise funds for them, otherwise EOCRO will pay for them.

In the province of An Giang some patients of Khmer ethnicity too poor to afford their fares to the Eyes Centre many times didn’t have a chance to participate to the surgeries, EOCRO will sponsor these fares for them.

VÀI NÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP MỖ MẮT

Các bệnh nhận được mổ mắt từ quỹ MTNCĐ sẽ không phải trả thêm tiền cho người giới thiệu đi mổ, cho người trưởng đoàn đưa bệnh nhân lên trung tâm từ các tỉnh, cho đoàn bác sĩ và y tá thực hiện các ca phẩu thuật.

Bệnh nhân phải trả tiền xe chở bệnh nhân từ tỉnh nhà nên trung tâm mổ mắt, có một vài đoàn đưa bệnh nhận đã kêu gọi được chi phí tiền xe cho bệnh nhân.

Ăn sáng, ăn trưa và sửa/nước uống trong ngày mổ mắt do nhóm Phật tử tại Sài Gòn hỗ trợ, hoàn toàn miễn phí.

Trong các đợt mổ, có 2 thiện nguyện viên của MTNCĐ với nhiệm vụ ghi hình ảnh và đồng thời trao đổi cùng thăm dò bệnh nhân để xem trong chuyến mổ mắt từ thiện có người nào hỏi bệnh nhân đóng góp thêm tiền gì không, nếu có thì ban tổ chức Mổ Mắt sẽ làm việc ngay.

Trong giờ hướng dẫn bệnh nhân cách giữ vệ sinh và nghĩ ngơi cho mắt khoe sau khi về nhà, người đại diện cho MTNCĐ, anh Hồ Vũ Bình, có trình bày trước tất cả bệnh nhân, các trưởng ,, nhân viên của trung tâm Mắt là tất cả chi phí của cuộc phẩu thuật Thuỷ Tinh Thể đều được tài trợ của quý ân nhân MTNCĐ, nếu quý vị nào bị hỏi đóng thêm bất kỳ một khoảng tiền nào xin cho anh Bình biết để kịp thời giải quyết.

Những người có mặt trong các buổi mổ mắt từ thiện gồm có: bệnh nhân, thân nhân của bệnh nhân đi theo chăm sóc người nhà bị mù, các trưởng đoàn đưa bệnh nhân lên Sài Gòn, bác sĩ y tá và nhân viên trung tâm mắt, cùng tất cả thiện nguyện viên của MTNCĐ (khoảng 10 người). Ngoài ra những người không có bổn phận trong công việc đều không được mời tham dự và có mắt trong ngày mổ mắt.
 
Các bệnh nhân mắt mổ từ thiện qua ct. MTNCĐ cần phải trả một số chi phí ngoại lệ, như là:

1) Thỉnh thoảng, có một số bệnh nhân, bệnh nặng, cần phải tiêm thuốc trước khi mổ, giá 75,000 vnđ, bệnh nhân trả chi phí này.

2) Thỉnh thoảng, có một số bệnh nhân cần phải đặc Vòng Căng Bao, 1,000,000 vnđ, bệnh nhân trả số tiền này.

3) Tất cả bệnh nhân sau khi mổ xong phải mua 1 kiến đeo mắt, để bảo vệ bụi bặm và khói, bệnh nhân trả số tiền này là 25,000 vnđ

4) Hai trường hợp #1 và #2, nếu bệnh nhân hoàn toàn không có khả năng trả, nhóm thiện nguyện tại địa phương sẻ quyên góp giúp bệnh nhân. Nếu địa phương cũng không có khả năng thì MTNCĐ sẽ trả số tiền này.

5) Tại An Giang, có nhiều bệnh nhân mắt người Kmer, quá nghèo không có tiền đi xe lên Trung tâm Mắt, nên đã nhiều lần không tham gia được các đợt mổ mắt, MTNCĐ sẽ tạo điều kiện chi phí tiền xe cho các bệnh nhân này.

Testing, testing, testing

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate