Severe ill
OGCDC used to undertake regularly interviews and studies of real circumstances by visiting the families of the patients. At the same time they work in conjunction with other organizations such as EOCRO to get financial aid in order to help the patients' recovery.

All the procedures from registration of the case to discharging of the patient are completely free. OGCDC sends the patients to the hospital, follows up their treatments as well as helps them filling forms to buy health care insurance which will pay 60-70% of the medical costs before receiving aid from EOCRO.

This is a job that requires experience and good connection with lots of offices and specialized faculties in order to minimize help from EOCRO. Dr. Nguyen Viet Nhan, Director of OGCDC, confided with Dieu Lien " the office staff has asked me to let them use their office time (which is paid) to do more jobs for EOCRO to help the poor patients. They have to work extra, sometimes skipping their lunch in order to finish a job but they are happy since they are doing something meaningful".

We are always grateful to OGCDC and its aid since 2001, in particularly Dr. Nguyen Viet Nhan and Ms. Nguyen Thi Phuong as well as all the benefactors who have always supported our program with perseverance, joy and compassion.

Web_Dao_Van_Vinh_FrontPage

Bệnh Hiểm Nghèo
Văn phòng Tư Vấn Di Truyền & Hỗ Trợ Trẻ Khuyết Tật (OGCDC) thường xuyên phỏng vấn, khảo sát hoàn cảnh thực tế bằng cách đi thăm gia đình bệnh nhân ngặc nghèo. Đồng thời, OGCDC cần làm việc với các hội từ thiện trong đó có MTNCĐ, để có tài chánh, giúp bệnh nhân sớm bình phục.

Mọi thủ tục, từ lúc nhận hồ sơ đến lúc bệnh nhân xuất viện mà OGCDC giúp MTNCĐời đều hoàn toàn miễn phí. OGCDC gửi bệnh nhân đến bệnh viện và theo dõi tiến trình điều trị, cũng như làm thủ tục hành chánh để giúp bệnh nhân mua Bảo Hiểm Y Tế (BHYT) và nhận lại được tiền từ quỹ này, (giảm khoảng 60% đến 70%), trước khi MTNCĐ chi trả phần cuối cùng.

Đây là việc làm cần nhiều kinh nghiệm, quan hệ tốt với nhiều văn phòng hành chánh, và nhiều khoa chuyên môn, được đi thông suốt, để cho mỗi ca bệnh MTNCĐ chỉ còn phải trả 1 số tiền rất ít. Bác sĩ Nguyễn Viết Nhân, giám đốc văn phòng OGCDC, tâm sự với Diệu Liên: “Nhân viên văn phòng có trình bày với tôi là xin cho các em lấy giờ làm việc của văn phòng (có được trả lương) để làm thêm công việc cho MTNCĐ có cơ hội giúp bệnh nhân nghèo, các em phải làm việc nhiều hơn, nhiều lúc bỏ bớt giờ ăn trưa để lo kịp việc, nhưng các em rất vui vì xem đó là những việc làm có ý nghĩa”

Chúng tôi luôn tri ân văn phòng OGCDC giúp công việc  từ năm 2001, đặc biệt bác sĩ Nguyễn Viết Nhân và cô Nguyễn thị Phương, cùng toàn thể ân nhân, luôn yểm trợ chương trình này một cách bền bỉ với lòng hoan hỷ và yêu thương.

370 Phan Van Hung
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate