SENDING COMPASSION TO FLOOD VICTIMS IN CENTRAL OF VIETNAM- 2020 - TÌNH THƯƠNG SAN SẼ VỀ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM

HẬU THIÊN TAI

Nếu quỹ Thiên Tai còn, thiện nguyện viên MTNCĐ sẽ tiếp tục những công việc:
& Lợp tole mái nhà
& Lúa giống và phân bón
& Giống Hoa Màu

ĐÃ VÀ ĐANG tiến hành bởi các nhóm thực hiện (n.t.h.) sau:

• Đợt 10 - Quảng Trị - Lợp Tole - MTNCĐ Đồng Nai
• Đợt 7   - Quảng Trị - Thực Phẩm - MTNCĐ Đồng Nai
• Đợt 8   - Huế - Nhu Yếu Phẩm – n.t.n. Ban Từ Thiện Xã Hội Tỉnh Cà Mau
• Đợt 9   - Quảng Trị - Nhu Yếu Phẩm – n.t.h. Cựu Học Sinh Đồng Khánh
• Đợt 6   - A Lưới - Thuốc Tây – n.t.h. An Yên 
• Đợt 5   - Quảng Bình – Nhu yếu phẩm  - n.t.h.  MTNCĐ Quảng Bình
• Đợt 4   - Huế - Thức ăn – n.t.h Hoa Yêu Thương
• Đợt 3   - Quảng Bình – Mì Ăn Liền - n.t.h. MTNCĐ Quảng Bình
• Đợt 2   - Quảng Bình – Mì Ăn Liền - n.t.h. MTNCĐ Quảng Bình
• Đợt 1   - Quảng Bình – Nước Bình - n.t.h. MTNCĐ Quảng Bình

MTNCĐ ĐANG GỬI HÀNG CHO CÁC ĐOÀN CỨU TRỢ TIN CẬN ĐI VÀO CÁC VÙNG TRUNG TÂM LŨ KHẮP NƠI

MTNCĐ sẽ cập nhật tin tức thường xuyên MTNCĐ thành kính tri ân tình thương và chia sẽ của quý vị

13/10/2020 - đợt 2 QUẢNG BÌNH - TẶNG MÌ

Web Oct 13 migoi (9)
Web Oct 13 migoi (12)
web Su Tay Linh (7)

Quý sư cô chùa Tây Linh chèo ghe đi đưa các cụ già về chùa. Nhiều gia đình có nhà không an toàn cũng kéo nhau về chùa xin tá túc.

Web Oct11 LuLut (31)

Vợ chồng cháu Nghiêm và Hà Ninh đang giúp MTNCĐ điều động công việc tại Quảng Bình, Hà Ninh đang chuẩn bị hàng và liên lạc vào các vùng còn bị cô lập

11&13/10/2020 - đợt 1 - QUẢNG BÌNH - TẶNG NƯỚC

Web Oct11 LuLut (27)

TIẾNG KÊU CỨU TRÊN FACEBOOK NGÀY VÀ ĐÊM --- đang ngồi trên mái nhà chờ cứu …

Tin nhan 1
Tin nhan 3
Tin nhan 4
Nghiem & didong

Nghiêm chạy ngoài đường mua và phát nhu yếu phẩm cho đồng bào cả ngày, tối về có được tô mì nóng mà cũng không nuốt được, vì tiếng kêu cứu vang vọng trong điện thoại.

18/10/2020 - đợt 5 QUẢNG BÌNH - Tặng Nhu Yếu Phẩm

18 Oct - Nhu Yeu Pham (17)

19 th. 10 - Ninh vừa về tới nhà, hiện tại đa số dân đã được sơ tán lên trường tiểu học Sơn Thủy để tránh lụt. Ninh đã cung cấp thêm 600 ổ bánh mì thịt, 300 bánh bao ( có đồ của 1 số bà con vùng cao nấu tiếp tế nên Ninh chỉ mua chừng đó tránh mua nhiều thừa hư uổng), nước, sữa, bỉm, đồ lót, 100 chiếu và 100 chăn để bà con dùng tạm trong mấy ngày ở trú lại đây. Vẫn còn thiếu nhiều chăn và chiếu, mong mọi người chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ lụt, góp gió thành bão, chỉ cần mỗi người 100k - 200k cũng quý rồi.

Web 19 Oct votnguoi
Web - 19 Oct - vot nguoi (14)

Chở ôn và chị về nơi tạm trú sau hai ngày bị cô lập bởi nước lũ bao quanh

Với sự điều động của vợ chồng Nghiêm và Lê Hà Ninh, đã kêu gọi và cùng dân trong làng đi cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong các căn nhà không còn đường thoát thân

Viet An Cau Nguyen

Tăng đoàn tịnh xá Việt Ấn tại Bồ Đề Đạo Tràng và Kolkata tại Ấn Độ tổ chức cầu nguyện cho nạn nhân thiên tai miền Trung Việt Nam mỗi ngày.

Web 14 Oct - Hue (13)

13/10/2020 - đợt 4 HUẾ - HOA YÊU THƯƠNG – CHÙA DIỆU TRẠM - THỨC ĂN

13/10/2020 - đợt 4 HUẾ - HOA YÊU THƯƠNG – GĐPT THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ - THỨC ĂN

Web 1 dep 13 Oct (33)

14/10/2020 - đợt 3 QUẢNG BÌNH - TẶNG MÌ

Web - Oct 13 migoi (11)
Web - 19Oct2020 (8)
Web - 19Oct2020 (15)

19/10/2020 - đợt 7 QUẢNG TRỊ - TẶNG LƯƠNG KHÔ/Distributing dried food

Đã  nhận được phần giúp cho cụ Đoàn Gi năm nay 70 tuổi cụ ở xã Triệu Phong Quảng Trị - nơi thiệt hại nặng nề nhất miền Trung nhưng ít người biết đến và hỗ trợ - trong 7 ngày qua cụ chỉ được ăn mì tôm - từ lũ lụt tới giờ bà con lối xóm cho 4 gói mì tôm và giờ đây được thấy mắm muối cụ vui lắm -   Đúng là “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Thuong ve mien Trung 2
Thuong ve mien Trung
Thuong ve mien Trung 3

Post-Storm

If the natural disaster fund is still available, then the volunteers of EOCRO will continue with the following works:
- Provided corrugated iron roofing
- Rice seeds and fertilizer
- Seeds for crops
Already done and in progress with the following activities carried by the acting groups:
-  Phase 10: Quang tri - Provided corrugated iron roofing - EOCRO Dồng Nai
- Phase 9: Quang tri - Food - EOCRO Dồng Nai
- Phase 8: : Hue - Essentials - acting group - Social Charities Committee Province of Ca mau
- Phase 7: : Quang tri  - Essentials - acting group - Alumni of Dong Khanh
- Phase 6: : A luoi - Medications - acting group - An Yen
- Phase 5: :Quang Binh - Essentials - acting group EOCRO Quang Binh
- Phase 4: : Hue - Meals - acting group Hoa Yeu Thuong
- Phase 3: : Quang Binh - Instant Noodles - acting group EOCRO Quang Binh
-  Phase 2: : Quang Binh - Instant Noodles - acting group EOCRO Quang Binh
- Phase 1: : Quang Binh - Clean water - acting group EOCRO Quang Binh
EOCRO is in the process of shipping the goods to the trustworthy relief Teams which can go into the regions which are the centers of the floods
EOCRO will provide up-to-date information as frequently as possible - EOCRO is deeply and respectfully grateful for your love and your sharing
 

Professor Mark J. Vankandingham, Head of Research Project for Vietnamese Community Health, Tulane University, USA, gave a speech about the power of rebuilding life after Hurricane Katrina August 28, 2005, with wind 300 km / h, has wiped out 100% of the Gulf of Mexico. he said  “Understanding the cultural role of the Vietnamese community in its post-storm resurgence is very important! We must respect and tresure their value. That value is created by Culture and History ” Please see the below link:

Giáo sư Mark J.Vankandingham, trưởng dự án nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng người Việt, đại học Tulane, Hoa Kỳ đã có lời phát biểu về sức mạnh xây dựng lại cuộc sống sau cơn bão Katrina 28 tháng 8 / 2005, với sức gió 300 km/giờ, đã quét sạch 100% vùng New Orleans vịnh Louisiana.
Ông nói: “Hiểu được vai trò văn hóa trong việc vực dậy sau bão của cộng đồng người Việt là rất quang trọng!
Chúng tôi phải trân trọng giá trị của họ
Giá trị đó được tạo nên bởi Văn Hóa và Lịch Sử”

Mời xem câu chuyện MỘT NGÔI LÀNG VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ

The Vietnamese Indian Buddhist Sangha in Bo De Dao Trang and Kolkata in India hold daily prayers for the victims of natural disasters in Central Vietnam. (with picture)

Received a share of help for the 70-year-old Doan Gi in Trieu Phong Quang Tri Province - the most damaged place in the Central region but few people know and support - for the past 7 days, he  only ate instant noodles - since the floods,  so far  he only received 4 packages of instant noodles and now seeing the salt and fish sauce he is very happy - It is truely  "A handful of food when in hunger is more than a bag of food when in full"

A DESPERATE CALL FOR HELP ON FACEBOOK DAY AND NIGHT --- sitting on the roof waiting for help ...

Nghiêm running on the street to buy and distribute necessities to the people all day, get a bowl of hot noodles at night but cannot swallow, because the cry for help resounded in the phone.

19 October - Ninh has just arrived home, now most of the population has been evacuated to Son Thuy primary school to avoid floods. Ninh provided 600 more loaves of meat sandwiches, 300 dumplings (since some of the people in the uplands cooked and supplied the food, he only bought that  much to avoid buying a lot of could causing   waste), water, milk, diapers, 100 blankets and 100 blankets for people to use temporarily for a few days staying here. There are still the need for lot of blankets and mats, we hope everyone will give a hand to help people in flooded areas, any 100k - 200k in Viet Nam dong each is precious enough.

Carrying grandpa and sister to return to the shelter after two days isolated by the surrounding flood water
With the help of husband and wife of Nghiem and Le Ha Ninh, they called on and together with the villagers to rescue the victims trapped in houses with no way to escape.

MERCY

Oh mercy for the fetus is in the womb. Not yet born, has been swept away by the floods.
Tears welled up, my dear child,
Mother has not yet given birth, sunk in the sea of water.
The law of impermanence does anyone know,
Every moment of death arises or passes away.
Oh natural disasters cause a lot of sufferìng!
What are words to describe accumulated pain. 
Oh our beloeved central region, why suffer so much,
storms, floods, natural disasters, constantly rushing.
How can we describe the suffering of our brother Minh,
Dry tears, crying for unborn child, crying for his wife.
Please everyone extend your hands to help,
Soothe some of the suffering for Minh.
May the fetus and Phuong be reborn soon, and return to the Pure Land peace and peace.
Thich Nu Nhu Minh
 

THƯƠNG XÓT

Thương thai nhi nằm trong bụng mẹ,
Chưa chào đời đã bị lũ cuốn trôi.
Nước mắt dâng trào, thương quá con ơi,
Mẹ chưa sinh con đã chìm trong biển nước.
Luật vô thường có ai biết trước,
Từng sát na sinh diệt, diệt sinh.
Ôi thiên tai gây lắm cảnh thương tình !
Nói lời nào khi nỗi đau chồng chất.
Miền Trung ơi sao chịu oan khuất,
Bão lụt thiên tai, dồn dập liên miên.
Tội em Minh đau khổ tột cùng,
Khô nước mắt khóc con, khóc vợ.
Xin mọi người dang tay giúp đỡ,
Xoa dịu phần nào nổi khổ cho Minh.
Nguyện cầu thai nhi và Phượng sớm được vãng sinh,Về Tịnh Độ an lành thanh thản.
Thích Nữ Như Minh

The monks and nuns of Tay Linh pagoda rowed boats to bring the elderly to the temple. Many families with unsafe houses also flocked to the temple to for shelter.

Flash flooded for two days and nights of October 17 and 18, the water rose at midnight to the chest and the next day the houses were only seen by roofs. People have to move to schools, halls and other homes

Lũ quét ào ạt suốt hai ngày và đêm 17 và 18, nước lên lúc nữa đêm đến ngực và hôm sau thì nhà chỉ còn mái. Mọi người phải di chuyển về trường học, các hội trường và nhà dân ...
 

On the 13th of October , EOCRO donated 300 boxes of instant noodles with the price of 60,000 VND - 17,100,000 VND per box. Local people poured clean water into instant noodles for the family to feel warm, the water was over the house so they could not cook.

Ngày 13 MTNCD tặng 300 thùng mì ăn liền, giá mỗi thùng 60,000 vnđ – 17,100,000 vnđ. Bà con lấy nước sạch đổ vào mì ăn liền cho gia đình ấm dạ, nước ngập quá ½ căn nhà nên cùng không thể nấu nướng

Nghiem followed the line to bring water and food to the people / Nghiêm đi theo hàng đưa nước, thức ăn đến đồng bào

The old lady has a box of instant noodles and feel  safe …./ Bà cụ có thùng mì chống đói là an tâm rồi ….

Nghiem and Ha Ninh families are helping EOCRO to organize the work in Quang Binh, and Ha Ninh is preparing goods and contacting isolated areas

Su NhuMinh bai tho (2)

At present, at the place where I live, there are a number of low-lying villages that are flooded and completely isolated, power outage, lack of clean water, no cooking because the water was surprisingly fast this year again at night, people could not keep up. Living in a frequently flooded area, for more than 30 years living with floods, I understand clearly what the needs of people in floods are. In the commune, my town has the villages Vinh Quang, My Hoa, Ngo Bac, Ngo Xa, Lai Xa, Hoang Dam, part of My Duc village and part of Hoang Vien village were flooded, people can only eat raw noodles and Drink water through meals, yesterday has yet to reach to the outside but today canoes already came in. So, in the short term, the basic need of people is clean water.

I give each family 3 20liter bottles of water for 13 thousand each (if you buy a 1liter bottle, the price is 10,000, even though you have to wait to return the shell to the seller for 20 liter , it takes a lot of work but it will be much cheaper), about 2000 Households need water. I have advanced 4 million equivalent to 300 bottles of clean water in time to distribute.

Le Thi Ha Ninh

11 / 10 / 2020 -  MTNCD TẶNG  NƯỚC LỌC CHO BÀ CON VÙNG NGẬP LỤT TẠI QUẢNG BÌNH

Hiện tại chỗ con ở có 1 số thôn vùng thấp trũng đang bị ngập nước và cô lập hoàn toàn, mất điện, thiếu nước sạch, không có bếp nấu ăn vì nước năm nay lên nhanh bất ngờ lại vào ban đêm khiến bà con trở tay không kịp.  Sống ở vùng bị lũ lụt thường xuyên, hơn 30 năm nay sống chung với ngập lụt nên con hiểu rõ nhu cầu của bà con trong lũ lụt là gì. Xã con có các thôn Vinh Quang, Mỹ Hòa, Ngô Bắc, Ngô Xá, Lại Xá, Hoàng Đàm, 1 phần của thôn Mỹ Đức và 1 phần của thôn Hoàng Viễn bị ngập nước, mọi người chỉ có thể ăn mì tôm sống và uống nước qua bữa, hôm qua vẫn chưa tiếp cận được nhưng hôm nay cano có thể vào được rồi. Vì vậy, trước mắt nhu cầu cơ bản của bà con là nước sạch.

Con tặng mỗi nhà 3 bình nước 20l giá 13 ngàn mỗi bình ( nếu mua bình loại 1l giá cũng đã 10 ngàn, bình 20l tuy phải chờ để đổi trả vỏ cho người bán hơi mất công nhưng sẽ rẻ hơn rất nhiều), khoảng 2000 hộ dân cần nước. Con đã ứng trước 4 triệu tương đương với 300 bình nước sạch để kịp đi phát.(tiếp theo ...)

Lê Thị Hà Ninh

Web Su Tay Linh (1)
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate