Online Donation

Fund Designation
Urgent Need
Natural Disaster: Typhoon/Flood/Drough
Eye Operation: Cateract/Eye Illness
Severely Ill: Heart Operation/Burn/Emergency
Disable/Agent Orange: Family Grant
Vocational School
Scholarship: Annual Scholarship/School Supplies/Study Corner
Annual Sponsorship: Elderly/Disability/Tibetan Monk/Vietnamese Monk and Nun
Clean Water System: School Water Tank/Ground Well/Water Container
Nursing Home
Building/Renovating Facilities: School/Clinic/Loving House/Bridge
Outside of Vietnam: Lao/Nepal/India/Burma
Animal Release

Currency:
Donor's country:

Kính thưa quý ân nhân!

Xin được thông báo để quý vị rõ về tiền lệ phí khi chúng ta trao tặng trực tuyến. Paypal sẽ lấy của chúng ta 2.9% cộng với 30 cents mỗi lần trao tặng. Nếu tiền giúp đỡ càng nhiều trong mỗi tháng thì phần trăm sẽ theo đó hạ thấp hơn. Tiền Mỹ sẽ được chuyển qua tiền Canada trước khi thực hiện các chương trình từ thiện.

Dear Donors

We would like to let you know that the fee to donate online is 2.9% plus .30 cents every transaction. The larger donation each month, the lesser our fee will be. All US dollar will be transfered to Canadian dollar before use.

Tặng Trực Tuyến

Online Donation

donate

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị mong muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion
You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization at 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 is a non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

 

Trang Mạng củ  Old Websites