ĐÓNG GÓP TỪ CANADA
Quý ân nhân có thể giúp đỡ bằng cách gửi ngân phiếu, hay ‘e-Transfer’ để chuyển tiền trực tiếp vào qũy của Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời, hoặc qua Paypal. 
Xin được thông báo để quý vị rõ về tiền lệ phí khi chúng ta gửi qua Paypal là 2.9% cộng với 30 cents cho mỗi lần chuyển.

Nếu gửi ngân phiếu, xin đề: Eyes of Compassion Relief Organization và gửi về đaị chỉ:
Eyes of Compassion Relief Org.
52 Evelyn Wiggins Dr.
North York, ON, M3J 0E8. Canada

Nếu gửi e-Transfer, xin chuyển vào email: eocvn@yahoo.com

ĐÓNG GÓP TỪ MỸ
Nếu đóng góp từ Mỹ, xin chuyển bằng Ngân phiếu hoặc  PayPal.  
Ngân phiếu gởi từ Mỹ và cần biên nhận khai thuế  xin ghi BD Foundation và gửi về:
BD Foundation
PO Box 814804
Hollywood, FL, 33081-4804. United States. Ghi chú: dành cho Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời

Nếu gởi từ Mỹ và không cần biên nhận, xin gửi trực tiếp về Eyes of Compassion Relief Org. địa chỉ ở Canada như trên

GIÚP ĐỠ TỪ QUỐC GIA KHÁC
Quý vị có thể chuyển qua Paypal, hoặc liên lạc về văn phòng để biết cách chuyển ngân hửu hiệu nhất.
 

DONATION FROM CANADA
Donors can Donate by personal cheques, e-Transfer or via Paypal.
The fee to donate online via Paypal is 2.9% plus .30 cents for every transaction.

Donations by checks, payable to: Eyes Of Compassion Relief Org. and send to below ađress:
Eyes of Comapssion Relief Organization
52 Evelyn Wiggins Dr,
North York, ON, M3J 0E8. Canada

Donations by e-Transfer to email: eocvn@yahoo.com
 

bodhi_leaf_01

DONATION FROM UNITED STATES:
If donation is from United States, please send by personal cheques or Paypal
If a tax receipt is required:
please make check payable to:  BD Foundation and send to below address:
BD Foundation
PO Box 814804
Hollywood, FL, 33081-4804. United States. Note: For Eyes of Compassion

If a tax receipt is not required:
please send to Eyes of Compassion Relief Org. as above address

DONATION FROM ANOTHER COUNTRY
You can donate though Paypal or contact our office for the best way transferring.

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate