ẤN ĐỘ LỄ VU LAN - CHÙA VIỆT ẤN TEMPLE - MOTHER DAY INDIA

Mùa Vu Lan thắng hội, noi gương Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên, ngày Rằm tháng bảy chúng con được về Tịnh Xá Việt Ấn tại Bồ Đề Đạo Tràng để xin cúng dường trai Tăng.

Tịnh Xá Việt Ấn tuy còn sơ sài vì đang trong quá trình xây dựng lở dở nhưng có đến 47 vị thường trú tu tập, đặc biệt, chúng con thương quý nhất là nhóm hơn 20 chú Sa Di nhỏ đang tu học tại đây. Lần đầu tiên tiếp xúc với các sư chú ở bên ngoài tháp Đại Giác (nơi Bụt thành đạo) hình ảnh của Ngài La Hầu La khi còn là một chú Sa Di đã hiện về. Trong tâm của chúng con đã khởi lên niềm hoan hỷ và thương kính vô cùng.

9 Sep06 VuLan (13)

Chúng con xem các sư chú như là sự biểu hiện của những La Hầu La nhỏ bé đang đi trên con đường tu tập và chuyển hoá. Ngay những lần gặp đầu tiên, chúng con đã như có duyên với các sư chú từ kiếp xa xưa. Nhìn đã thấy thương yêu và quý mến. Vì vậy, chúng con tự nguyện với lòng sẽ yểm trợ cho các chú bằng tâm lực và khả năng của chúng con.
Hơn hai năm qua, chúng con đã hết sức gắn bó với các sư chú qua những buổi sinh hoạt chung như ngồi thiền, chia sẻ Phật pháp và lớp ngoại ngữ ở ngoài tháp. Các sư chú đã cho chúng con rất nhiều cảm hứng và năng lượng bình an với sự tươi mát và trong sáng của mình.

9 Sep06 VuLan (24)

Kính mời quý vị lắng nghe CÁC SƯ CHÚ NGƯỜI ẤN NIỆM DANH HIỆU NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

9 Sep06 VuLan (22)

Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức và quý Phật tử hảo tâm đã trợ duyên cho buổi lễ cúng dường trai Tăng vào Rằm tháng bảy được tròn đầy công đức và ý nghĩa

Trai Tang (1)
Trai Tang (2)
9 Sep06 VuLan (12)
9 Sep06 VuLan (14)
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate