Thu Cam on

Please click on above picture for more. Xin bấm vào hình trên để xem thêm

Please click on above picture for more. Xin bấm vào hình trên để xem thêm

Please click on above picture for more. Xin bấm vào hình trên để xem thêm

SINH HOẠT LÀNG MAI THÁI LAN TRONG MÙA DỊCH BỆNH - ACTIVITIES IN THAI PLUMVILLAGE DURING PANDEMIC

DSC_2290 web
DSC_2337 web
DSC_2327 web
DSC_2139 web
DSC_2190 web
DSC_2498 web
DSC_2502 web
DSC_2275 web

Thai Plum Village – May 12, 2020

Dear donors and friends,

First of all, to all our dear friends from the Thai Plum Village Mindful Living Fund and the Eyes of Compassion Relief Organization, we wish you good health and peace in every breath and in every step you take.

Thank you very much for your support in the amount of CAD 10,000. We at Thai Plum Village send you our most sincere thanks for your donation which will support our food assistance fund during this Covid-19 pandemic. Thanks to this contribution, dharma teachers and monastics can be rest assured that they can continue studying and serving during this time.

Every morning, the monastery hosts online sessions for meditation and chanting. There is also a dharma talk every Sunday morning. We hope that these spiritual activities can help you have more peace and be more relaxed in this difficult time.

Dear donors and friends, we always appreciate all of your contributions and we pray for your protection and your family’s health, peace and happiness.

Sincerely and gratefully yours,

Bhikshu Thich Chan Phap Thua

DSC_2218 web

THAI NEW YEAR - TẾT THÁI LAN

FORMAL BREAKFAST -  ĂN SÁNG NGHI THỨC

WORKING MEDITATION -  CHẤP TÁC

In the online Q&A session yesterday morning, brother Phap Niem answered a question about the economic difficulties that everyone encountered in general during Covid-19. He shared another story to demonstrate the practice of saving. He said that the living expenses for each monastic at the Thai Plum Village monastery was only THB 300 (USD 9.00), and recently increased to THB 500 (USD 15.00), then Covid-19 arrived. To solve the financial difficulties of the monastery, the monks and nuns agreed to receive only THB 200 (USD 6.00) for the most essential personal expenses, and the rest is saved to contribute to the kitchen.

He also said that if the epidemic situation persists, then it is possible that they will reduce from three meals to two meals per day to save all the cost and only spend for very necessity. Oh dear!

Trong buổi pháp thoại - Vấn đáp trực tuyến sáng hôm qua, thầy Pháp Niệm có trả lời một câu hỏi về những khó khăn kinh tế mà nói chung ai cũng gặp phải trong thời Covid 19 này... Thầy chia sẻ thêm một câu chuyện minh chứng cho sự thực tập phép tri túc. Thầy nói, lúc trước tiền sinh hoạt phí của mỗi Xuất Sĩ ở tu viện Vườn Ươm Thái Lan chỉ có 300 Bath, gần đây được tăng lên 500 Bath. Chưa kịp vui mừng thì Covid ập tới...và thế là để giải quyết khó khăn về tài chính của tu viện, quý thầy và quý sư cô đã đồng tình xin chỉ nhận 200 Bath cho những chi phí cá nhân thiết yếu nhất, số còn lại thì đóng góp vô quỹ của bếp ăn...

Thầy còn cho biết nếu tình hình dịch kéo dài, thì có thể sẽ rút khẩu phần ăn xuống từ ba bữa xuống còn hai bữa. Ý của Thầy là mình phải tập sống thật tiết kiệm lại, chỉ tiêu những gì thật cần thiết mà thôi....thương quá mọi người ạ.

Due to the nCovid-19, we cannot help outside the monastery besides practicing sitting, walking meditation, chanting, and praying for the world to be safe and for humanity to soon stop the pandemic in order to return to normal life. We can only contribute to our stability, our peaceful presence through online meditation, chanting, and touching the earth so you can have a place for refuge so you do not get overwhelmed with worries, anxieties, and hopelessness  (detail .......)

Do nCovid-19, chúng tôi không thể giúp đỡ bên ngoài tu viện ngoài việc thiền ngồi, thiền hành, tụng kinh và cầu nguyện cho thế giới được an toàn và nhân loại sớm ngăn chặn đại dịch để trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi chỉ có thể đóng góp cho sự ổn định của chúng tôi, sự hiện diện hòa bình của chúng tôi thông qua thiền định trực tuyến, tụng kinh và sám địa xúc để bạn có thể có một nơi an trú vượt qua tâm hành hoang mang, lo lắng, và tuyệt vọng. (Chi tiết...)

# web Thai New Year (34)
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate