QUỸ TU HỌC CHÁNH NIỆM LÀNG MAI THÁI LAN – 2019 - THAI PLUM VILLAGE MINDFUL LIVING FUND

QUỸ THỰC PHẨM – FOOD PROJECT

Tang Doan

Tăng thân Làng Mai Thái Lan đang mỗi ngày một phát triển và lớn mạnh, điều này được thể hiện qua số lượng người đến xuất gia ngày càng đông, đa phần là người trẻ 35 tuổi trở xuống, và nhờ vậy mà hàng năm Tăng thân ở nơi đây đã có điều kiện gửi quý thầy, quý sư cô, sư chú đi các trung tâm khác thuộc Làng Mai để tiếp tục tu tập và hành đạo. Tại Làng Mai Thái Lan, mỗi năm đều có hai đợt xuất gia và bên cạnh đó có thêm những chương xuất gia gieo duyên cho người trẻ (số lượng xuất sĩ tại Thái Lan hiện nay là 90 quý Thầy và 112 quý Sư Cô).

The Thai Plum Village sangha has been growing bigger and stronger in our numbers of young monastics, mostly under the age of 35 years old. Our young monastic brothers and sisters are often sent to different Plum Village practice centers around the world to continue practicing and sharing the Dharma. Each year, we have 2 ordination ceremonies and a “trial” ordination for youths (there are now 90 monks and 112 nuns currently living in Thai Plum Village).

Le Xuat Gia

Bàn thờ đã sẵn sàng cho lễ xuất gia – Altar ready for the ordination ceremony

Le Xuat Gia1

Theo thống kê số lượng ghi danh khách đến Tu viện mỗi ngày một đông, khách ghi danh các khoá tu đều yểm trợ chi phí rau đậu. Riêng ba mẹ các thầy và sư cô, hay các vị xuất sĩ khắp nơi trên thế giới, thuộc truyền thống Làng Mai hay các truyền thống khác, đến tham dự khoá tu hoặc thăm viếng đều được miễn phí hoàn toàn hay tuỳ theo khả năng tài chánh của quý vị mà yểm trợ cho tu viện.

Statistically there is an increasing visitor to the monastery. All visitors pay their share for food cost, except parents of Plum Village tradition’s monastics, and monastics around the world under Plum Village or different traditions are free of charge or financial support as their own wish.

 

Tang Doan12
Thai Dec,2016 SuOng Qua (6)

Sau khi xuất gia (xem chi tiết......) – After ordination (more......). Đây là những hình ảnh được ghi lại chuyến viếng thăm của 250 tăng ni sinh trẻ từ Phật Học Viện Phật Giáo tp Sài Gòn và một số Phật tử tháp tùng đến thăm Làng Mai Thái Lan.

These are pictures of the visit of 250 young monks and nuns from the Buddhist Institute in Saigon City and some accompanying Buddhists from Vietnam to visit Thai Plum Village.

Le Xuat Gia2

Thai Plum Village
December 10, 2019
Dear friends,
First let us monastic brothers and sisters wish you good health, and peace in each breath and step you take. To all our friends in the Thai Plum Village Mindful Living Fund and the Eyes of Compassion Relief Organization, we express our gratitude for your donation of CAD 5,000 to support the Thai Plum Village Monastery's food fund.
Statistically there is an increasing visitor to the monastery. All visitors pay their share for food cost, except parents of Plum Village tradition's monastics, and monastics around the world under Plum Village or different traditions are free of charge or financial support as their own wish.
The Thai Plum Village sangha has been growing bigger and stronger in our numbers of young monastics, mostly under the age of 35 years old. Our young monastic brothers and sisters are often sent to different Plum Village practice centers around the world to continue practicing and sharing the Dharma. Each year, we have 2 ordination ceremonies and a “trial” ordination for youths (there are now 90 monks and 112 nuns currently living in Thai Plum Village). On average, the daily food costs for each monastic is THB 100 or USD 3.50. The energy of mindfulness in Thai Plum Village is getting more lively, concrete, strong and solid. We are now offering retreats for many people of different classes and occupations, such as government officials, medical practitioners, business people, students, inmates, youths, families, and so on. At the end of every year, we also offer retreats for core members from all Asia Pacific sanghas to continue building stronger local sanghas to bring mindfulness to everyone in their societies. We also sustain dharma sharing programs throughout the Asia Pacific region. The fruits of all these efforts depend on your trust and the support from your practice and monetary donation.
Our sangha always remembers your trust, love, and wholehearted support. We try our best to practice to meet your heartfelt trust in us expressed in your donation. Practicing gratitude always brings us happiness, and helps us become aware that our sangha is always together in the path of building our brotherhood and sisterhood. It strengthens our ideal to serve all living beings.
May all Buddhas, Boddhisattvas and Patriarchs protect you and your family, and may you always have peace, joy and freedom in body and mind.
On behalf of the Thai Plum Village Monastery,
Bhikshu Thich Chan Phap Thua

# Quy THUC PHAM TV
Le Xuat Gia4

Những khoảnh khắc khi con còn trong bụng mẹ (con nghe mẹ kể), bỗng mây đen kéo đến làm gia đình con tan vỡ. Ba đã bỏ mẹ để đi tìm một tình yêu mới khi con còn chưa sinh ra đời. Chắc lúc đó mẹ khổ lắm, thế là con trở nên ghét ba. Vì sao ba lại không chăm lo cho mẹ và con, để khi sinh ra, con đã không có ba ? ... (chi tiết  )

Sitting at my desk, I recall memories with my family: The moments when I was still in my mother's womb (as my mother has told me), when suddenly, dark clouds came and shattered my family. My father left my mother to find a new love when I was not yet born. For sure, at that time, my mom suffered a lot, so I came to hate my father. Why was it that he did not return to take care of us, that when I was born, I was already fatherless? (more )

TÂM SỰ NGƯỜI XUẤT GIA TRẺ / WORDS OF A YOUNG NOVICE MONK
Trời Tịnh Vân

Le xuat gia
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate