QUỸ TU HỌC CHÁNH NIỆM LÀNG MAI THÁI LAN – 2019 - THAI PLUM VILLAGE MINDFUL LIVING FUND

QUỸ SỨC KHOẺ -  HEALTH PROJECT

# Duc Phat Cham Soc Benh

“Bhikkhus, when we leave our homes to follow the Way, we leave parents and family behind. If we don’t look after each other when we are sick, who will? We must care for one another. Whether the ill person is a teacher, a student, or a friend, we must tend to him until he has regained his health. Bhikkhus, if I were sick, would you tend to my needs?”
“Yes, certainly, Lord Buddha.”
“Then you must tend to the needs of any bhikkhu who falls ill. Caring for any bhikkhu is the same as caring for the Buddha.”
The bhikkhus joined their palms and bowed.

OLD PATH WHITE CLOUD - Chapter Fifty-Five .. detail ...

- Này các vị khất sĩ! Chúng ta đã đi tu và chúng ta không còn được cha mẹ hoặc bà con săn sóc cho chúng ta mỗi khi đau ốm như khi còn ở nhà nữa. Vậy nếu chúng ta không săn sóc cho nhau thì ai sẽ săn sóc cho chúng ta? Chúng ta phải săn sóc cho nhau, mỗi khi có ai bị đau ốm, dù người ấy là thầy hay bạn hay học trò thì chúng ta cũng phải săn sóc tận tình cho đến khi người ấy bình phục hoàn toàn. Này các vị khất sĩ! Nếu tôi bị đau ốm thì quý vị có săn sóc cho tôi không?
- Bạch đức Thế Tôn, chúng con chắc chắn sẽ săn sóc cho Thế Tôn.
- Vậy thì từ nay, khi có vị nào bị ốm đau thì quý vị hãy săn sóc cho đến khi bình phục. Săn sóc cho vị ấy tức là chăm sóc cho chính tôi vậy.
Các vị khất sĩ có mặt đều chắp tay cúi đầu, vâng theo lời Bụt dạy.
ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG - Chương 55 .. chi tiết ...

# ThuCamOn SucKhoe T.V

Thank You Letter for Supporting the Monastics' Health Fund
Thai Plum Village

February 1, 2020

Dear friends,
First and foremost, we wish to send our friends from the Eyes of Compassion program good health, peace and joy in each of your breath and steps. We want to express our gratitude for your support of CAD 5,000 to the Thai Plum Village monastics' health fund.
The Thai Plum Village monastic sangha has been growing bigger and stronger. This is seen by the growing numbers of monastics from within our country and from countries as well. We have about 200 monastics living in Thai Plum Village monastery today. Although our Sangha is young in age, there are also needs for health care. Thai Plum Village monastics are mostly Vietnamese in nationality, and they have to pay more for health care (due to the foreigner fee) than our Thai monastics. Moreover, due to language barriers and the long distance required for them to travel to see health care providers for on-going treatments, most Vietnamese monastics had to go back to Vietnam to treat health problems. There are a few monastics with severe health conditions, and they have requested to stay in the homes of lay members for daily acupuncture, and the costs for those treatments are pretty high… Therefore, the monastics' health fund is used not only for medical expenses, but also to cover transportation and food costs during the time of treatment. Aware that this human body cannot escape ill-health, we are grateful for your support to help us get medical care in time so that we can have good health to continue our practice and to service for longer time.
Our monastic sangha always remembers your love and support, and we will try our best to practice to meet your generous support. Practicing gratitude always bring us happiness; and we aware that you are always with us in our greater path of building sangha to serve all living beings.
May all Buddha, Bodhisattvas and Patriarchs always protect you and your family to have peace, joy and freedom in your body and mind.
On behalf of Thai Plum Village monastics,

Regards,
Bhikshu Thich Chan Phap Thua

(bấm vài hình xem chi tiết)

( Click on piture for more)

#3 Chua Benh (15)
#4 Dang dieu tri (2)
#3 Chua Benh (4)
#2 Thuc An (6)
#2 Thuc An (4)
#2 Thuc An (5)

Đây là hình ảnh người chữa bệnh chuẩn bị các khâu để đắp thuốc, là quá trình đắp thuốc và nấu thuốc tắm. Bà cụ là người Dao đỏ đang sinh sống trong bản của người Mông.

This is a picture of the healer preparing the medicine to apply to patients, the process of applying medicine and bathing medicine, the healer old lady is Dao Do ethnic living in a H'mong village

There are vegetable gardens that we can ask for free. The boy was helping TL picking up penny wort for lunch. Food are picked up from the mountains occasionally, and purchasing food here is very expensive.

Có vườn rau cải, mình có thể xin ăn được cô ạ. Chú bé đang giúp cô trò TL nhặt rau má ăn trưa. Thức ăn nhặt được từ núi rừng. Lâu lâu mới có thôi chứ mua đồ ăn ở đây đắt lắm ạ.

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate