VŨ HÁN CORONA - Dandabas, Nepal – WUHAN CORONA

The abbot of Dzongkar Choede monastery, Khen Rinpoche Jampa Sopa, said the working people in poor Indian villages during this pandemic season are facing a famine. He has taught the less fortunate Indians who have not died from the COVID-19 pandemic, but many are still starving to death. Khen Rinpoche has proposed to deduct 1 part of our contribution to buy food for the starving Indians. Feeling the compassion of the abbot, we have listened to the advice and donated a sum of money from the Tibetan and the Urgent Need funds to contribute to the COVID-19 victims --- DETAIL ...

Nepal - Distributing Food (1)

Tuy viện trưởng  Dzongkar Choede, Khen Rinpoche Jampa Sopa, cho biết người dân lao động ở các làng nghèo Ấn Độ, trong mùa dịch bệnh này, đang phải đối đầu với một nạn đói. Sư dạy người nghèo Ấn chưa chết vì bệnh dịch mà đang chết vì đói. Sư có ngỏ ý trích 1 phần đóng góp của quý vị để mua thực phẩm tặng cho đồng bào Ấn .. CHI TIẾT

Nepal - Distributing Food (9)

CLICK ON PICTURES SEE VIDEO / XIN BẤM VÀO HÌNH XEM VIDEO

Nepal - Distributing Food (7)
Nepal - Visit poor families (1)
Nepal - Visit poor family (2)
Nepal - Visit poor families (11)

CLICK ON PICTURES TO SEE MORE DETAILS / XIN BẤM VÀO HÌNH ĐỂ XEM THÊM CHI TIẾT

Trang / Page 1

Trang / Page 2

Trang / Page 3

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate