1 Gaden Jangtse 2020 (4)
2 Baby monk (2)
2 Baby monk (8)
ThankYou letter

CLICK ON PICTURES TO SEE MORE DETAILS / XIN BẤM VÀO HÌNH ĐỂ XEM THÊM CHI TIẾT

TU VIỆN GAJANG GADEN JANGTSU MONASTERY

Ganden_monastery OLD 3

Gaden Jangtse Monastery was founded by Horton Namkha Palsang, But in the year 1959, the Communist Chinese forcefully occupied Tibet with unimaginable brute force, brought destructions and untold miseries within Tibet, killing hundreds and thousands of innocent Tibetan and causing His Holiness the Dalai Lama and many thousands of Tibetan to seek political asylum in India..
At the special request of His Holiness the Dalai Lama of Tibet to the Government of India ,all the monasteries were initially relocated at Buxa. Later on they were shifted to South of India (many to Karnataka).One of the most important educational centers to be re-established in South India is Gaden Jangtse Monastic College when the monastery was first re-established in 1969,in a settlement named Mundgod, it housed only 169 monks whom had originally came from Tibet.- detail .....

Tu viện Gaden Jangtse được thành lập bởi Horton Namkha Palsang, nhưng vào năm 1959, Cộng sản Trung Quốc đã cưỡng chiếm Tây Tạng một cách bạo lực không thể tưởng tượng được, mang đến sự tàn phá và đau khổ chưa từng thấy trong lịch sử Tây Tạng, giết chết hàng trăm và hàng ngàn người Tây Tạng vô tội, nhiều ngàn người Tây Tạng để xin tị nạn chính trị ở Ấn Độ.
Theo yêu cầu đặc biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng đến Chính phủ Ấn Độ, và nhờ vậy tất cả các tu viện ban đầu được di dời tại Buxa. Sau đó, họ được chuyển đến Nam Ấn Độ (nhiều tu viện chuyển đến Karnataka). Một trong những trung tâm giáo dục quan trọng nhất được tái lập ở Nam Ấn Độ là Đại học Tu viện Gaden Jangtse khi tu viện được thành lập lần đầu tiên vào năm 1969, trong một khu định cư có tên Mundgod, thời điểm đó chỉ có 169 tu sĩ đến từ Tây Tạng – chi tiết …..

OLD MONASTERY IN TIBET – TU VIỆN NGÀY XƯA Ở TÂY TẠNG

NEW MONASTERY IN INDIA – TU VIỆN MỚI TẠI ẤN ĐỘ

2020

Ngày Nhận Check Date

Người Đóng Góp - Benefactor

Tỉnh bang Province

 USD

Monks' Scholarship

28-Apr-20

Peter Hoang & Hanh Tran -101

CA

         120.00

101 - Jangchup Kalsang

28-Apr-20

Peter Hoang & Hanh Tran -102

CA

         120.00

102 - Lhakpa Tsering

28-Apr-20

Peter Hoang & Hanh Tran -103

CA

         120.00

103 - Lham Norbu

28-Apr-20

Peter Hoang & Hanh Tran -104

CA

         120.00

104 - Lobsang Yignyen

28-Apr-20

Peter Hoang & Hanh Tran -105

CA

         120.00

105 - Namgyal

28-Apr-20

Le Quang Bao -106

CA

         120.00

106 - Pema Sonam

28-Apr-20

Tran Thuy Dung -107

CA

         120.00

107 - Sangey Tenzin

28-Apr-20

Le Anya -108

CA

         120.00

108 - Sonam  Tamang

28-Apr-20

Le Aaron -109

CA

         120.00

109 - Sonam Tashi

05-May-20

Khai Tri Pham -110

CA

         120.00

110 - Tenzin Dorjee

05-May-20

Khai Thi Pham -111

CA

         120.00

111 - Tenzin Losel.

05-May-20

Nina Le Tran -112

CA

         120.00

112 - Tenzin  Sangpo

05-May-20

Vien Quang Pham -113

CA

         120.00

113 - Tenzin Wangden

Another concern was that the majority of Tibetan people chooses to be ordained, leading to a non-increase of the Tibetan population and with the Chinese policy of assimilation culturally and linguistically, the genuine Tibetan population decreases day by day.

Khen Rinpoche Jampa Sopa concluded that offering aid to Tibetan monks to preserve the Tibetan Buddhism constitutes a major concern at this point of time.

Khen Rinpoche encourages everyone, without discrimination, either for self or for a relative who wants to be ordained under Tibetan Buddhism will be happily welcome to Dzongkar Choede Temple.
We fully supports the orientation of development of the traditional Tibetan Buddhism in the country as well as in India, Nepal and all over the world.

To contribute to the preservation and nourishment of the Tibetan Buddhism EOCRO has launched a program of an annual sponsorship $120.00, $240.00 or $360.00 (US or CAD) for each Tibetan monk depending on people’s affordability.

Thêm một điều lo lắng, phần lớn người Tây Tạng đi xuất gia, nên dân số không tăng lên, và với chính sách đồng hóa văn hóa và ngôn ngữ của chính quyền Trung Quốc thì dân số Tây Tạng chính thống càng ngày càng ít đi.
Khen Rinpoche Jampa Sopa, kết luận, việc nuôi dưỡng tu sĩ Tây Tạng để bảo tồn các pháp của Mật Tông là việc rất cần quan tâm trong thời điểm này. Khen Rinpoche khuyến kích mọi người, không phân biệt dưới mọi hình thức, nếu bản thân hay người thân muốn xuất gia theo truyền thống Mật tông thì Khen Rinpoche sẽ hoan hỷ đón nhận về tu viện Dzongkar Choede.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ hướng phát triển truyền thống Phật Giáo Tây Tạng trong nước, hay tại Ấn Độ, Nepal và trên toàn thế giới.

Để đóng góp vào việc bảo trì và nuôi dưỡng Phật giáo Tây Tạng, MTNCĐ đã thực hiện chương trình Bảo Trợ Hàng Năm, tịnh tài cúng dường mỗi vị tu sĩ mỗi năm là 120$, hay 240$ hay 360$ (Usd hay Cad) tuỳ theo khả năng.

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate