Sera Mey 2019 web
Sera Mey 2019 (16)
Sera Mey 2019 (14)

TU VIỆN SERA MEY MONASTERY

2019

# Thank you Letter

Kính mời qúy vị vào nghe bản nhạc: ĐỪNG MẤT NIỀM TIN
The Forbidden Tibetan Song " NEVER LOSE THE LIGHT " by Serlha and Youlha

Tibetan monks lived there to practice and to take care of the sacred places as well. Buddhism in India would have been very poor and lifeless if Tibetan Buddhism had not participated in the religion activities. The misfortune which Tibetan Buddhism had to go through for the last 50 years brought up its glory: the revitalization and growing of a religion that had almost disappeared for a long time in India ... BUDDHA HAS NEVER DIED.

Phật giáo Ấn Độ nếu không có hình bóng và sự đóng góp của Phật giáo Tây Tạng thì e rằng sẽ rất nghèo nàn và buồn tẻ. Trong cái khổ nạn mà Phật Giáo Tây Tạng phải gánh chịu trong 50 năm qua, lại sinh ra được cái huy hoàng của nó, đó là sự chấn hưng và phát triển Phật Giáo trên đất nước Ấn vốn đã tàn rụi từ lâu .... Đức Phật Chưa Từng Nhập Diệt

Sera Mey

2020

Sera Mey old monastery 1
Sera Mey old monastery 2

Lá Thư Gốc – Original Letter

Sera Mey 2020 (40)
Thank You letter - 2020
Sera Mey 2020 (7)
Sera Mey 2020 (9)

BẤM VÀO HÌNH XEM CHI TIẾT CLICK PICTURE FOR DETAIL

BẤM VÀO HÌNH XEM CHI TIẾT CLICK PICTURE FOR DETAIL

BẤM VÀO HÌNH XEM DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CLICK ON PICTURES FOR DONATION LIST

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate