RELIGOUS
In this charity project about religious, we support and concentrate in 3 most important aspects, they are Mindfulness, Tibet and Thai Plumvillage. These projects need to be supported by all of us so that their activities can be continued and developed into the future, providing an opportunity for these centers to service people in large. 
Each program carries the unique element and has a practical mean, bringing the benefit to people who have trapped in difficulties, reviving the meaning of mindful and environment living, providing the world a simple mindful living, knowing how to take care ourselves, nourishing our true happiness.

TÔN GIÁO
Trong chương trình từ thiện về tôn giáo, chúng ta ủng hộ và tập trung vào 3 chương trình quan trọng nhất, đó là chương trình Tĩnh Thức, Tây Tạng và Làng Mai Thái Lan. Những chương trình nầy rất cần sự ủng hộ của nhiều người để những sinh hoạt được tiếp nối và để tạo cơ hội cho những trung tâm được phục vụ rộng lớn đến tất cả quần sinh.
Mỗi chương trình mang tính độc đáo riêng và tất cả đều mang một ý nghĩa thiết thực, đem lợi lạc đến cho nhiều người đang gặp những khó khăn trong cuộc sống, làm sống lại các sinh hoạt mang tính nhân văn, môi sinh và hàn gắn, cung cấp cho thế giới một cách sống mang nhiều ý nghĩa lợi lạc, bớt hưởng thụ và biết tự chăm sóc mình; nuôi dưỡng hạnh phúc đích thực của tự thân.

Web Wuhan.Prayer
Tinhhuynhde
monastic-dom-dharmatalk
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate